Korting op valideren ijkspuit


PT-Medical en IZER hebben afspraken gemaakt over het centraal valideren van de ijkspuit. Bij minimaal 10 ijkspuiten zijn de kosten slechts € 50,00 incl. btw per spuit.  

Deze jaarlijkse validatie is nodig om de lekdichtheid en het volume te beoordelen. Huisartsen die het zorgprogramma Astma/COPD volgen krijgen korting op dit tarief. Bij minimaal 10 ijkspuiten zijn de kosten € 100,00 incl. btw. IZER vergoed van die € 100,00 nog eens € 50,00. Dit doen we door eenmalig € 50,00 in te houden op de ketenzorggelden. Dit betekent dat u slechts € 50,00 per spuit betaald.

Wilt u van deze service gebruikmaken? Stuur dan vóór 15 januari 2020 een mail naar info@izer.nl o.v.v. 'Valideren ijkspuit'. U krijgt dan een mail met meer informatie over wanneer u de ijkspuit af kunt leveren bij IZER (Vlambloem 61, Rotterdam). U ontvangt de ijkspuit na het inleveren binnen een week per post retour. IZER biedt deze service twee keer per jaar aan.  

Algemeen
Astma
Chronische zorg
COPD