Wet Bopz vervangen door WVGGZ


De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) wordt per 1 januari 2020 vervangen door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). Bij beide wetten gaat het om onvrijwillige zorg bij de patiënt thuis.

U kunt als huisarts te maken krijgen met patiënten waarbij onvrijwillige zorg wordt ingezet. Het kan dan gaan om patiënten die in een geclusterde woonzorginstelling wonen en om patiënten die thuis wonen.

Huisartsen hebben geen rol bij de inzet van onvrijwillige zorg, omdat het de vertrouwensrelatie met de patiënt onder druk zet. Wel is het van belang dat de huisarts altijd betrokken wordt bij de afweging of onvrijwillige zorg thuis kan worden ingezet. Aan de hand van het nieuwe webdossier Onvrijwillige zorg wordt u op de hoogte gebracht van de belangrijkste informatie.

Webdossier Onvrijwillige Zorg

Algemeen
GGZ