Antihypertensiva 's avonds innemen


Het afwezig zijn van de fysiologische nachtelijke bloeddrukdaling geeft een verhoogd risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten. Uit recent onderzoek blijkt dat het verschuiven van bloeddrukverlagende medicatie naar de avond een lagere nachtelijke bloeddruk geeft en dat de bloeddruk overdag niet stijgt. Dit zorgde ook voor een opvallende afname van cardiovasculaire sterfte en events.

In “The Hygia Chronotherapy Trial” werden 19.084 patiënten uit de 1e lijn geselecteerd, die tenminste 1 antihypertensivum gebruikten. Vervolgens werden zij in 2 groepen verdeeld: één groep nam alle bloeddrukverlagende medicatie in de ochtend in, de andere groep in de avond voor het slapen gaan. Jaarlijks werd de bloeddruk gemeten d.m.v. 48-uursmeting.*

Na 6.3 jaar follow-up bleek sprake van een significant lagere nachtelijke bloeddruk (-3,3 mmHg systolisch; p < 0.001) en een vergelijkbare bloeddruk overdag in de avondgroep in vergelijking met de ochtendgroep. Nog opvallender was de daling in cardiovasculaire sterfte en cardiovasculaire events van meer dan de helft in de avondgroep.

Over het algemeen wordt geadviseerd om bloeddrukverlagende medicatie in de ochtend in te nemen (Farmacotherapeutisch Kompas). Ik geef bij ACE remmers vaak het advies om deze in de avond, op de rand van het bed, in te nemen, met name vanwege de bloeddrukdaling die gelijk na inname op kan treden. Nu is er nog een extra argument om deze medicatie in de avond in te nemen.

In hoeverre we nu standaard alle bloeddrukmedicatie voor het slapen gaan in moeten laten nemen, is lastig om te zeggen, maar het is het overwegen waard.

Lia van der Vorm, kaderhuisarts HVZ

* Het verschil in resultaat tussen beide studies lijkt groot, maar de groepen verschillen van elkaar. Daarnaast is het, tot nu toe één studie die dit effect aangeeft.

Bron European Heart Journal (2019) 


Figure 3: Kaplan–Meier cumulative hazard curves for cardiovascular disease outcome as a function of hypertension treatment-time regimen (either upon awakening or at bedtime). (A) Cardiovascular disease outcome: composite of cardiovascular disease death, myocardial infarction, coronary revascularization, heart failure, and stroke; log-rank: 140.1, P < 0.001. (B) Total cardiovascular disease events: composite of cardiovascular disease death, myocardial infarction, coronary revascularization, heart failure, stroke, angina pectoris, peripheral artery disease, and transient ischaemic attack; log-rank: 174.0, P < 0.001.

Bron European Heart Journal (2019) 

 

 
 

Chronische zorg
CVRM
Onderzoek