Wat kunnen we betekenen voor EPA-patiënten met psychische problemen?


Patiënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA-patiënten) hebben vaak overgewicht, cardiale en pulmonale risicofactoren door een ongezonde leefstijl en medicatie met een ongunstig effect op metabole parameters. Juist deze patiëntenpopulatie is extra kwetsbaar voor een gecompliceerd beloop van COVID-19.

Verder betreft dit ook de mensen met angst (ICPC 74), depressie of psychose (P72, 73 of 98), dementie, gezinnen met gezinsleden met beperkingen, verslaving en de groep mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Juist deze groep is nu extra lastig te volgen en te motiveren op gebied van somatische problemen. Denk ook hierbij aan de inzet van de POH GGZ. Lees meer over praktische handvatten binnen de GGZ in de nieuwsbrief van april. 

 

GGZ (c)