Koploper in de praktijk


Eind 2020 zal op iedere huisartsenpraktijk de inzage in het online patiëntdossier zijn ingevoerd. Terwijl sommige huisartsen zoeken naar een goede invulling van de online inzage, hebben andere praktijken juist een vliegende start gemaakt. Joke Smit van praktijk Smit-Smouter & Van Der Wereld behoort tot die laatste categorie. Inmiddels maakt 28% van haar 2200 patiënten gebruik van inzage in het digitale dossier en MijnGezondheid.net.

De praktijk van Smit bevindt zich, samen met vier andere praktijken, middenin de Rotterdamse wijk Vreewijk. Doordat alle vijf de praktijken samenwerken kunnen ze gemakkelijker extra diensten aanbieden. “Wij hebben de kleinschaligheid van een solopraktijk en bieden de diensten aan van een Gezondheidscentrum”, aldus Joke Smit. Haar patiëntenpopulatie heeft een uiteenlopende achtergrond en bestaat uit een grote groep ouderen, maar de jongeren zijn in opkomst en 35% van de populatie is laaggeletterd.

Bekendheid aan OPEN

Hoe is het haar, ondanks de diversiteit van patiënten, gelukt om zo snel zo veel mensen actief te laten meedoen met het patiëntportaal? Joke vertelt hierover: “Het digitale dossier is vooral interessant voor mensen met meerdere diagnoses, daarom plaatsen we ieder jaar een duidelijke boodschap in de oproepbrief voor de griepprik.” Met deze oproep bereiken ze mensen voor wie het interessant is om meer inzicht te hebben en te houden in hun medisch dossier. Daarnaast staat de boodschap prominent op de website en op het wachtkamerscherm. Mensen die regelmatig bloed laten prikken worden actief geattendeerd op het portaal. Dit is een groot voordeel voor de patiënt, want dan zien ze de uitslag voordat ze die met de POH bespreken. De patiënten die niet onder behandeling zijn bij een POH hoeven de praktijk niet te bellen voor de uitslag.

Tips voor praktijken

Veel artsen zijn bang dat het digitale dossier extra werkdruk oplevert, omdat patiënten vragen stellen over de inhoud van hun dossier, maar Joke heeft die ervaring niet. “Patiënten zijn heel zelfredzaam en zoeken de betekenis van de medische termen op internet op." Slechts een aantal keren nam een patiënt contact op, omdat ze vragen hadden over de inhoud van het dossier. Bij kinderen wordt MijnGezondheid.net in principe niet opengezet, omdat het niet de bedoeling is dat ouders meelezen. Zeker als kinderen tieners zijn, hebben ze recht op privacy. “Aan het mailadres zie je vaak terug van wie het verzoek tot inzage afkomt. Is dit mailadres van de ouder afkomstig dan licht ik ons beleid graag toe en ouders hebben daar dan ook begrip voor." 

Voor patiënten is het inzien van hun eigen bloedwaardes belangrijk, maar schrijf er als arts geen oordeel bij als de patiënt bij de POH onder controle is en laat de uitleg over aan de POH. En als oudere patiënten hun kinderen gemachtigd hebben om het dossier in te zien, haal dan de oudere diagnoses uit het openbare gedeelte weg die hun relevantie verloren hebben. De laatste tip die Joke heeft is: “Maak je niet teveel zorgen over de patiënt; die vindt zijn weg wel en maakt alleen gebruik van de onderdelen die voor zijn situatie relevant zijn”.

OPEN