Herstarten chronische zorg


De verpleegkundig consulenten hebben een handig document gemaakt voor het herstarten van de chronische zorg op de praktijk. Hierin worden tips en adviezen gegeven over het leveren van zorg binnen de restricties die op dit moment gelden.

Handreiking herstarten reguliere zorg
Algemeen
Chronische zorg
Ketenzorg (c)
Ouderenzorg (c)
Zorg op afstand (c)