Begin vandaag nog met online inzage


Huisartsenpraktijk Carnisselande heeft ICT benoemd als speerpunt in de praktijkvisie. Niet zo verwonderlijk dus dat veel patiënten gebruik maken van online inzage. De praktijk kan dan ook rekenen op de brede ICT-kennis van hun enthousiaste praktijkmanager Stephanie Bal.

In huisartsenpraktijk Carnisselande voeren twee huisartsen praktijk. Stephanie Bal verbindt de twee praktijken en neemt beide huisartsen veel werk uit handen door alle ICT-zaken te regelen. “Ik vind alles rondom ICT leuk en zie al snel de voordelen van nieuwe ICT-ontwikkelingen”, licht Stephanie toe. De praktijk was al begonnen met online inzage voordat het OPEN-project was gestart. Patiënten komen MijnGezondheid.net tegen op de website en in de wachtkamer, maar de praktijk verstuurt ook brieven en de assistentes benoemen de voordelen aan de telefoon. “De hele praktijk staat achter deze ontwikkeling. Een herhaalmedicatie is bijvoorbeeld zo uitgeschreven en dat levert veel tijdswinst op.”

Voor iedere doelgroep een andere benadering

De praktijk vindt het belangrijk patiënten zo goed mogelijk voor te lichten. Stephanie heeft een groep ouderen gevraagd het platform te testen. Deze kennis wordt gedeeld onder alle medewerkers van de praktijk en dit verbetert de voorlichting. En deze persoonlijke aanpak lijkt te werken, veel ouderen zijn inmiddels fanatiek gebruiker van het platform. Naast ouderen worden ook de 16-jarigen actief benaderd. Deze groep wordt per post aangeschreven. In de brief wordt zowel MijnGezondheid.net als het LSP onder de aandacht gebracht en wordt gevraagd naar een persoonlijk mailadres, zodat communicatie niet langer via de ouders hoeft te verlopen.

Stephanie heeft nog wel wat tips voor andere praktijken om de gebruikersaantallen te verhogen. “Toen wij begonnen met MijnGezondheid.net heb ik een testaccount aangemaakt, zodat ik de patiëntomgeving kon zien. Deze kennis heb ik met alle medewerkers gedeeld en dit helpt om de patiënt goed te begrijpen.” Verder spoort ze iedere praktijk aan een ICT-specialist te benoemen dit hoeft natuurlijk geen praktijkmanager te zijn. Hiermee centraliseer je de kennis en heb je tegelijkertijd een ambassadeur en vraagbaak in huis die iedereen enthousiasmeert. 

Algemeen
e-Health
OPEN