Verschillende meetwaardes bij bloeddrukmeting


Vrijwel alle hypertensiediagnostiek en management worden in de spreekkamer uitgevoerd. Het bewijs van een gunstig effect van de behandeling van hoge bloeddruk is hierop gebaseerd. Spreekkamermetingen geven een beperkt beeld, omdat de bloeddruk continu varieert en sterk is gerelateerd aan bijvoorbeeld inspanning en stress. Hierdoor kan juist in de spreekkamer een te hoge bloeddruk worden gemeten, terwijl de bloeddruk in rust normaal kan zijn.

Er worden regelmatig belangrijke verschillen gevonden tussen spreekkamermetingen en ambulante of thuismetingen. Meest bekend en klinisch relevant zijn enerzijds verhoogde spreekkamermetingen met normale ambulante of thuismetingen, zogenaamde ‘wittejas-hypertensie’ (prevalentie 15-20%), en anderzijds verhoogde ambulante of thuismetingen bij normale spreekkamermetingen, zogenaamde ‘gemaskeerde hypertensie’ (prevalentie 10-15%).

De CVRM-standaard beveelt dan ook op de 1e plaats een 24-uurs meting aan, op de 2e plaats een geprotocolleerde thuismeting en op de 3e plaats een 30-minuten meting. Bekijk alle IZER protocollen over bloeddrukmetingen. 

Vanuit IZER stimuleren we met name de geprotocolleerde thuismeting, omdat naar ons idee de patiënt dan meer verantwoordelijkheid krijgt over dit onderzoek en hiermee meer regie over zijn behandeling. Alle praktijken hebben hiervoor een bloeddrukmeter van IZER cadeau gekregen.

 Lees ook deze informatie over de thuisbloeddrukmeting. 

Lees meer over laboratoriumcontroles bij RAS-remmers en/of diuretica en glucose.

Chronische zorg
CVRM