De digitale huisarts heeft de toekomst


Huisarts en ondernemer Thao Nguyen wilde zijn twee Rotterdamse huisartsenpraktijken vrijwel volledig digitaliseren. Om zijn droom te verwezenlijken moest hij keuzes maken en lef tonen. Nu, twee jaar later lijkt het hem te gaan lukken, want inmiddels is in zijn praktijk aan de Blaak 90% en in Overschie 52% van zijn patiënten gekoppeld aan MijnGezondheid.net.

Al in 2018 is Nguyen begonnen met het aansluiten van patiënten op MijnGezondheid.net. Inmiddels is e-health niet meer weg te denken uit zijn praktijken en staan ze bekend als digitale huisartsenpraktijk. Hij heeft zijn keuze goed doordacht; “E-health heeft de toekomst in deze 24/7-economie”, zo licht Nguyen zijn strategie toe.

Huisarts Nguyen is praktijkhouder van huisartsenpraktijk Blaak en Overschie. Beide praktijken hebben een uiteenlopende patiëntenpopulatie. Bij Blaak vormen de digitaal vaardigen in de leeftijdscategorie van 18 tot 45 jaar de grootste patiëntengroep. De praktijk in Overschie heeft juist een gemêleerde populatie en ook hiervan is ruim 52% aangesloten op MijnGezondheid.net. Hoe heeft hij zoveel patiënten weten te motiveren om zich aan te laten sluiten op Mijn.Gezondheid.net?

Overvolle speekuren zijn voor zowel patiënt, huisarts als assistent geen prettige situatie. Nguyen zoekt de oplossing in betere triage en dat kan prima online. Inmiddels is Nguyen op het punt beland dat het merendeel van de zorg op afstand wordt geleverd, tenzij dit echt niet mogelijk is. Er is zelfs een praktijkondersteuner ‘Innovatie en E-health’ aangenomen als aanjager en sturende kracht achter de digitale zorg. Bellen naar de praktijk wordt ontmoedigd. “De assistente verwijst iedereen naar het portaal, daar kunnen patiënten kiezen voor een herhaalrecept, een telefonische of videobelafspraak”. Een fysiek bezoek is lang niet altijd nodig en dat scheelt de huisarts en zeker ook de patiënt veel tijd.

Nguyen realiseert zich heel goed dat de coronatijd en de patiëntenpopulatie in de wijk in zijn voordeel werken. Deze coronaperiode en de deadline van het realiseren van online inzage per 1 juli, verhogen de urgentie om patiënten snel digitaal aan te laten sluiten. Hier kunnen alle praktijken gebruik van maken. De website en de ruim 20 medewerkers van de praktijken spelen hierin een essentiële rol.

Dit is echter nog niet het eindpunt van Nguyens’ ambitie. Hij zou graag mensen vanaf circa 45 jaar jaarlijks online willen screenen op hun gezondheid door het invullen van een vragenlijst. Is er een verhoogd risico, dan word je verwezen naar de POH om je verder te ondersteunen. “Je hoeft als huisarts patiënten niet alleen beter te maken, maar je kunt ook juist voorkomen dat mensen ziek worden”. Sturen op ‘lifestyle’ wordt daar een belangrijk onderdeel van. Hierdoor geef je de regie over gezondheid terug aan de patiënt juist door gebruik te maken van e-healthtoepassingen. Nguyen denkt ook aan het toevoegen van een digitale doktersassistent via de praktijkwebsite. Als er na de digitale triage een duidelijke klacht uitkomt, kun je direct worden verwezen naar een door je eigen arts ingesproken video die uitlegt welke vervolgstappen op jouw situatie van toepassing zijn. Nguyen is continu aan het innoveren en denkt vooruit, de vraag: “Waar willen we als praktijk staan over 10 jaar en hoe blijf je meegaan met de ontwikkelingen van deze tijd?”, blijft relevant. Met deze insteek heeft Nguyen nu met praktijk Blaak de meest digitale patiënten gekoppeld aan Mijngezondheid.net in Nederland.

Algemeen
Zorg op afstand (c)
OPEN