Maatwerk belangrijk voor hoge score fundusonderzoek


Gezondheidscentrum Sanitas scoort uitzonderlijk goed op fundusonderzoek. Bij maar liefst 95% van de diabetespatiënten is in de afgelopen drie jaar een fundusonderzoek afgenomen. Het oogonderzoek is belangrijk om diabetische retinopathie in een vroeg stadium te ontdekken. Feride Özel, POH-S bij Sanitas, legt uit hoe de drie Sanitaslocaties dat voor elkaar hebben gekregen.

Aanpassen werkwijze

Ongeveer vier jaar geleden besloot Sanitas dat het fundusonderzoek, als onderdeel van de ketenzorg voor diabetespatienten, verbeterd kon worden. “We wilden de administratieve lasten die bij de praktijken lag verminderen, zodat er meer tijd overblijft voor contact met de patiënt”, legt Feride uit. Ze besloten de administratie en het daadwerkelijke oogonderzoek uit te besteden aan Okulus. Met deze samenwerking slaan ze twee vliegen in één klap: de administratieve druk is vermindert en, doordat het oogonderzoek op de praktijk plaatsvindt, verlagen ze de drempel voor patiënten om daadwerkelijk het oogonderzoek te laten afnemen.

Controle op resultaat

De samenwerking met Okulus is niet de enige verklaring voor de hoge opkomst van patiënten bij het fundusonderzoek. De POH’s en huisartsen evalueren het gevoerde beleid iedere twee maanden. De cijfers uit o.a. VIPLive vormen de leidraad voor een aangescherpt beleid. Feride neemt hierin het voortouw, “Met patiënten die niet naar een afspraak zijn gekomen, wordt contact opgenomen. We vragen naar de reden van hun afwezigheid en proberen ze te overtuigen om een nieuwe afspraak te maken.” Door de therapietrouw van patiënten te verhogen, kan de ziekte beter gecontroleerd worden en dat vermindert complicaties.

Maatwerk leveren door toepassen persoonsgerichte zorg

Feride is een groot voorstander van een persoonlijk aanpak voor al haar patiënten. “Door het vertrouwen van een patiënt te winnen, bouw je een goede band op. Deze band stelt je in staat om iedere patiënt de adviezen te geven die passen bij hun levensstijl.” Voor iedere diabetespatiënt geldt dat gewichtsvermindering en meer bewegen de belangrijkste factoren zijn voor het verbeteren van hun ziektebeeld. De sleutel is om deze, voor veel mensen, grote doelen in kleine brokjes te breken. “Vijf kilo afvallen lijkt soms lastig, maar als je adviseert om water te drinken in plaats van frisdrank en iedere dag een half uurtje wandelen, staan mensen versteld van het resultaat.” Feride heeft drie belangrijke tips voor het verhogen van de opkomst bij fundusonderzoek: verander leefstijl in kleine stapjes, dicteer niets uit boeken, maar bedenk welk advies bij de levensstijl van de patiënt past en verhoog de therapietrouw door het vertrouwen van patiënten te winnen.    

Algemeen
Chronische zorg
Diabetes