CAHAG-advies: herstarten spirometrie in de huisartsenpraktijk tijdens de post-piek fase van de COVID-19-epidemie


Spirometrie draagt bij aan het diagnosticeren en monitoren van astma en COPD in de huisartsenpraktijk. Om die reden is het advies van de CAHAG om spirometrie onder gecontroleerde condities weer op te starten in de huisartsenpraktijk. De opgestelde adviezen sluiten zo veel mogelijk aan bij de adviezen van het NHG (1), de Nederlandse vereniging van longartsen (NVALT) (2), de European respiratory society (ERS) (3), het RIVM (4) en de WHO (5).

Dit CAHAG-advies dient u te zien als aanvulling op de adviezen die gegeven worden door het RIVM en het NHG.

Lees verder op CAHAG.nl

Ketenzorg (c)