Kaderhuisartsen Bewegingsapparaat openen EerstelijnPlus Rotterdam


Voor veel klachten aan het bewegingsapparaat kunt u als huisarts heel goed zelf de diagnose stellen, een behandeladvies opstellen of verwijzen. Er zijn echter ook patiënten waarbij u twijfelt over diagnose of plan van aanpak. In dat geval biedt een verwijzing van uw patiënt naar de Kaderhuisarts Bewegingsapparaat (KBA) uitkomst. Huisarts en KBA Hans Postema: “Soms kan het prettig zijn om deskundig advies te krijgen van een collega-huisarts met meer expertise.”

Wouter Boswinkel, Patrick Krastman, Frans van der Kooij en Hans Postema zijn huisartsen met ongekende belangstelling voor het menselijke bewegingsapparaat. Dat leidde ertoe dat zij bij het Erasmus MC de tweejarige NHG-geaccrediteerde opleiding tot kaderhuisarts Bewegingsapparaat volgden. Wat houdt dat in? “We zijn intensief aanvullend geschoold in kennis over het menselijke bewegingsapparaat,” vertelt Hans Postema. “Daarbij denk je misschien meteen aan blessures en aan slijtage van gewrichten, pezen en spieren of reumatische aandoeningen. Maar ook het effect van bewegen – of het gebrek aan beweging - op andere ziektebeelden komt in onze opleiding nadrukkelijk aan bod. Er zijn inmiddels kaderhuisartsen in diverse aandachtsgebieden; wat betreft het bewegingsapparaat zijn wij redelijk uniek in Nederland, omdat wij ons zelfstandig profileren, los van zorggroepen en chronische zorg.”

“Wat kan ik met een onbegrepen klacht?”

Zo’n 20-25% van de klachten op het huisartsenspreekuur zijn gerelateerd aan het bewegingsapparaat. Dan zou je kunnen veronderstellen dat de huisarts veel klachten heel goed zelf kan afhandelen en ook prima weet wanneer te verwijzen. “Dat klopt, maar er zijn gevallen waarin je twijfelt over je behandelbeleid. Sommige patiënten zijn lastig te beoordelen. Bij anderen levert de behandeling dankzij persisterende klachten onvoldoende resultaat op. Voor 80% van de verwezen patiënten geldt bovendien dat de operatie-indicatie ontbreekt, die mensen zie je dus weer terug in de praktijk. Een patiënt kan ook zelf een second opinion wensen. In zulke gevallen kan het prettig zijn als je naar een collega-huisarts kunt verwijzen. En dan het liefst een collega die meer expertise van het bewegingsapparaat heeft. Zo moet je ons zien. We zijn geen specialisten, we denken en werken als huisarts. En hebben daarbij een flinke dosis gerichte expertise die we ter ondersteuning kunnen inzetten.”

 

Uitvoerig onderzoek

Voor een snelle en makkelijk toegankelijke consultering openden Hans, Wouter, Patrick en Frans afgelopen september EerstelijnPlus Rotterdam. “Voor een consult plannen we 30 minuten. Daarin nemen we alle tijd om uitgebreid naar de patiënt te kijken en te luisteren. We maken hierbij gebruik van de SCEGS-anamnese, waarbij we trachten om de diverse invalshoeken rondom de klacht boven tafel te krijgen. Dus ook: welke impact heeft de klacht op het leven van de patiënt, welke mogelijkheden en verwachtingen omtrent herstel zijn er? We zijn vervolgens redelijk handig met het uitvoeren van het bewegingsonderzoek en kunnen – afhankelijk van de probleemstelling – ter plekke een echo maken. Indien nodig kunnen we in en om een gewricht injecties geven. Vaak volstaat één consult, in sommige gevallen – bijvoorbeeld als uitgebreider echoscopisch onderzoek nodig is - kan een tweede consult gepland worden. We zijn gevestigd in Rotterdam-Prinsenland, in een sportgeneeskundig centrum waar we nauw contact hebben met de sportartsen en fysiotherapeuten. Die lijnen zijn heel kort, dat komt bij ons werk soms goed van pas.”

Voordelen

Na afloop van het consult ontvangt de eigen huisarts van de patiënt een verslag voorzien van een diagnose en behandeladvies, eventueel inclusief verwijsadvies. “We krijgen positieve reacties, collega’s waarderen onze ondersteuning en vinden het prettig dat ze zelf de regie behouden. Patiënten reageren eveneens tevreden, ze kunnen snel terecht en krijgen uitgebreide uitleg over hun klacht. Interessant voor hen is eveneens het feit dat een consult bij de KBA onder huisartsenzorg valt, het eigen risico hoeft dus niet te worden aangesproken. Bijkomend voordeel: via deze werkwijze vergroten we als eerstelijn gezamenlijk de toegankelijkheid van de zorg in de tweedelijn, hetgeen uiteindelijk ook invloed heeft op het beheersen van de totale zorgkosten. Ons doel is om patiënten de juiste zorg te geven, niet te veel en niet te weinig.”


Meer weten?

Kijk op de website www.eerstelijnplus.nl of mail één van de Kaderartsen, https://eerstelijnplus.nl/contact

Algemeen
Ketenzorg (c)
Meekijkconsult