Zorg, sociaal domein en veiligheid werken samen met SluiS - afgelast


SluiS staat voor Sluitend Samenwerken tussen de domeinen zorg, sociaal domein en veiligheid. Sluitend samenwerken (SluiS) gaat over communiceren en samenwerking zoeken tussen organisaties en instellingen, die betrokken zijn bij burgers waar zorgen over zijn.

In het gebied Delfshaven hebben huisartsen in het kader van wijksamenwerking aangegeven meer te willen weten over het systeem en te willen onderzoeken of dit ook voor huisartsen helpend kan zijn in de zorg en ondersteuning van patiënten. Om deze reden is er een webinar georganiseerd op 14 januari 2021 voor huisartsen (en POH’s) in Rotterdam en omstreken.

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Huisartsen en POH’s kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst via de aanmeldknop in bijgevoegde uitnodiging.

Uitnodiging bijeenkomst over SluiS


Algemeen
Innovatie