Standpunt Spirometrie en hercertificatie CASPIR


Het standpunt over het wel of niet opstarten van spirometrie blijft ten opzichte van 6 oktober jl. onverminderd van kracht.

Dat betekent in de praktijk:

  1. Het wordt afgeraden om spirometrie te verrichten in de huisartsenpraktijk.
  2. Wellicht is het in uw regio mogelijk om patiënten door te verwijzen voor diagnostische spirometrie in het ziekenhuis. Wees daar terughoudend in en gebruik deze mogelijkheid alleen als dit klinisch noodzakelijk is en in goed overleg met de longarts.
  3. Behandel voorlopig de patiënten met een sterk vermoeden op astma en COPD als zodanig. Deze behandeling moet u zien als een pragmatische proefbehandeling en dit laat onverlet dat goede diagnostiek op een later tijdstip noodzakelijk blijft. Houd er rekening mee dat er overlap bestaat in het klachtenpatroon van Covid, astma en COPD.
  4. Probeer zo veel mogelijk de zorg voor patiënten met astma en COPD door te laten gaan. Een goede mogelijkheid hiervoor is het digitale consult. Een webinar met tips over hoe dit te organiseren is te vinden op de CAHAG-website.
  5. Laat de patiënt alleen de eigen medicatie gebruiken bij het controleren van de inhalatietechniek. Gebruik geen placebo. Er zijn goede ervaringen opgedaan met digitale ondersteuning in inhalatietechniek (videobellen of opgenomen filmpjes). Indien noodzakelijk kan de Incheck-Dial gebruikt worden. Voorwaarde is dat voor elke patiënt een nieuw mondstuk met een wegklep gebruikt wordt. Desinfecteer het apparaat voor en na elk gebruik aan de buitenzijde.
  6. De CASPIR-basiscursus is uitgesteld. Wel vinden digitale nascholingsavonden plaats (module 6) en kunt u uw spirometriekennis up-to-date houden door deel te nemen aan CASPIR Online en/of de nieuwe versie van Module 1 (nogmaals) te doorlopen. U hoeft zich niet binnen 3 jaar te hercertificeren. Deze termijn is verlengd met een jaar (of langer als dit door de pandemie noodzakelijk is).

Als de stuatie rondom Covid-19 spirometrie in de huisartsenpraktijk weer toelaat, komen wij met een nieuw standpunt. Ondertussen heeft Welch Allyn linearisatiecodes beschikbaar voor het bacteriefilter gebruik. Dat is goed nieuws voor als we weer spirometrie kunnen uitvoeren. Lees het laatste nieuws hierover op www.cahag.nl.

Astma
COPD
Ketenzorg (c)