Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de gebeurtenissen rondom IZER.
Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de gebeurtenissen rondom IZER.

Diabetes jaarcontrole bij STAR-Shl: kalium en lipiden gericht aanvragen


In de huidige diabetes jaarcontrole worden kalium en lipiden standaard bepaald. Als we uitgaan van de NHG-standaard is kalium alleen nodig als patiënten een diureticum of een RAAS-remmer gebruiken. Daarom is deze wijziging per direct in Zorgdomein en in de eerstvolgende versie van het STAR-Shl aanvraagformulier aangepast. 
 
In de NHG standaard wordt de bepaling van lipiden bij de eerste risico-inventarisatie aanbevolen, direct na het stellen van de diagnose. Dit hoeft niet jaarlijks herhaald te worden. De standaard diabetesjaarcontrole bestaat in het vervolg uit: nuchter glucose, HbA1c, kreatinine + eGFR en de albumine/kreatinine ratio in een urineportie. Daarnaast kunt u “Controle RAAS/diuretica” aanvragen, bestaande uit natrium, kalium en kreatinine + eGFR. Natrium is toegevoegd omdat onderzoeken hebben aangetoond dat bij gebruik van diuretica afwijkingen van natrium vergelijkbaar vaak voorkomen als van kalium. Indien gewenst kunt u de lipidenbepaling op indicatie toevoegen.  
 
De nieuwe werkwijze is gebaseerd op de NHG standaard Diabetes mellitus type 2 en overlegd met kaderartsen diabetes en Hart- en Vaatziekten van IZER.

Wijziging diabetes STAR-Shl-formulier

Lees hier meer informatie over het zorgprogramma diabetes.

Chronische zorg
Diabetes