Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de gebeurtenissen rondom IZER.
Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de gebeurtenissen rondom IZER.

Nieuws van de kwaliteitsgroep CVRM


Geprotocolleerde thuismeting van de bloeddruk

De kwaliteitsgroep CVRM vraagt (nogmaals) uw aandacht voor de geprotocolleerde thuismeting van de bloeddruk. We zien dat veel praktijken deze vorm van gepersonaliseerde zorg hebben omarmd. Ga hier vooral mee door. Sommige praktijken aarzelen nog, daarom hieronder nog een korte toelichting.

Een thuismeting is een voorbeeld van gepersonaliseerde zorg en in te zetten bij patiënten die op basis van spreekkamermetingen of vanuit persoonlijke wensen of omstandigheden hiervoor in aanmerking komen. De patiënt verricht de metingen zelf in de eigen omgeving, en de uitslagen kunnen telefonisch, via de mail of via de VIPapp doorgegeven worden.

Extra bloeddrukmeter

Alle praktijken hebben in 2020 een Omron-thuisbloeddrukmeter ontvangen. Sommige praktijken hebben zelfs al een extra bloeddrukmeter ontvangen op basis van het aantal gerealiseerde bloeddrukmetingen. Praktijken ontvangen een extra meter als er minimaal 20 thuismetingen in het IZER-protocol “Bijzondere Metingen” staan geregistreerd. Het aantal benodigde metingen kan worden aangetoond via deze procedure.De bloeddrukmeter uit de covidkits, die zijn uitgedeeld aan ruim 200 praktijken, is ook geschikt voor thuisbloeddrukmetingen. 

Handige documenten

Om patiënten te instrueren kan dit document meegegeven worden, waarin zowel in woord als beeld de aandachtspunten staan. Er zijn twee Excel-bestanden waarin de patiënt zijn metingen kan noteren. De rekenmodule in het bestand rekent, indien digitaal (via de mail) gebruikt, de gemiddelde ochtend- en avondbloeddruk uit, zodat alleen deze waarden doorgebeld hoeven te worden. Het bestand kan ook geprint aan de patiënt worden meegegeven. Dan kan de patiënt er zijn/haar metingen in noteert en nadien inleveren bij de praktijk. Er zijn twee ontwerpen, de basis van beide bestanden is gelijk:

Excelbestand thuismeting bloeddruk 1

Excelbestand thuismeting bloeddruk 2

Registratie-indicatoren

Per 1 april 2020 geldt een verlenging van de verplichte registratie van indicatoren van 15 maanden naar 24 maanden. Dit betekent dat praktijken die in april hun registratie in orde hadden moeten hebben, tot januari 2021 de tijd kregen om alsnog aan deze verplichting te voldoen. Patiënten in deze groep die geen adequate registratie hebben staan, worden nu uit de ketenzorg gehaald tot de registratie wel in orde is. Dit is een voortschrijdend proces over de komende maanden. Ga daarom goed na hoe het met de indicatoren staat en neem hier, zo nodig, actief actie op!

Tips & tricks

Voor sommige patiënten is controle nu lastig, bijvoorbeeld uit angst voor corona. Voor deze patiënten bieden een huisbezoek, thuismetingen en/of een digitaal consult uitkomst. Ook lab-controles kunnen thuis worden gedaan. De prikposten werken vaak op afspraak, maar let op, want ze zijn nog niet allemaal geopend.

In de oproepagenda in VIPLive kunt u de laatste controle en de kwartaalrapporten inzien.

Chronische zorg
CVRM