Eerstelijns oogzorgonderzoek Rotterdam: Snel en vakkundig behandeld zonder eigen risico


“Ik kan snel en makkelijk verwijzen, krijg een terugkoppeling met advies en behoud de behandelregie”: zo vatte huisarts Thao Nguyen in juni vorig jaar zijn ervaringen met de Rotterdamse pilot ‘Eerstelijns oogonderzoek’ samen. Inmiddels zijn we een jaar, honderden verwezen patiënten én vele positieve reacties verder.

“Zelfs in dit coronajaar, waarin huisartsen gedurende een aantal maanden toch minder patiënten op hun spreekuur zagen en wij minder verwijzingen kregen, blijkt de aanpak in deze pilot een succes,” stelt Dion Fennema vast. Als ervaren optometrist verricht hij, samen met collega Wendy van de Wege, op verwijzing door de eerstelijn niet-acute oogheelkundige diagnostiek. Patiënten kunnen hiervoor terecht in het centrum van Rotterdam, waar Star-shl het onderzoek aanbiedt. Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat het een eerstelijnsoplossing is, zodat de zorg de tweedelijnszorgkosten niet belast.

“Sinds de start van de pilot heb ik meer dan 1000 niet-acute patiënten ingestuurd gekregen, zoals mensen met pijnlijke, rode, branderig ogen, patiënten bij wie het vermoeden van glaucoom bestond of mensen met geleidelijke visusdaling. Het merendeel van hen hoefde niet naar de oogarts te worden doorgestuurd. Maar in de categorie patiënten met een geleidelijke visusdaling heb ik met enige regelmaat toch acute problematiek gediagnostiseerd, zoals netvliesloslating of verhoogde druk op de oogzenuw. Dankzij snel schakelen en onze korte lijnen kon ergere schade voorkomen worden.”


Glaucoom en geleidelijke visusdaling

Juist omdat er een kans bestaat dat acute problematiek schuil gaat achter een geleidelijke visusdaling, is Dion er een groot voorstander van om zulke patiënten binnen de pilot verwezen te krijgen. “Dat geldt tevens voor mensen waarbij de opticien glaucoom vastgesteld heeft of bij wie glaucoom in de familie aanwezig is. Dat kunnen ook jongere mensen zijn. Patiënten kunnen snel bij ons terecht, meestal binnen twee weken.”

 

Triage werkt

Oogarts Ivan Gan reageert eveneens positief op de pilot. “Ons streven was het verkorten van de toegangstijden, daarin zijn we geslaagd. Uit onderzoeken blijkt bovendien dat verwijzers en patiënten heel tevreden zijn.
De wachttijd is kort, ze worden vakkundig geholpen en het kost hen geen eigen risico. Duidelijk werd ook dat een veel groter deel van onze polipatiënten een interventie nodig had, mensen met relatief eenvoudige ambulante zorg bezochten onze poli immers niet meer. Die triage werkt dus goed.”

 

Eenvoudig verwijzen

Verwijzen naar het Eerstelijns oogonderzoek Rotterdam kan eenvoudig via Zorgdomein (Star-shl) bij Functieonderzoeken of via het papieren aanvraagformulier oogonderzoek van Star-shl.

 Lees meer over het eerstelijns oogonderzoek op izer.nl.
Algemeen
Chronische zorg
Innovatie
Samenwerking