Thuisbloeddrukmeting: betrouwbaar, makkelijk én comfortabel


Sinds het team van huisarts Hans Bos in Capelle aan den IJssel het thuismeten van de bloeddruk bij CVRM-patiënten stimuleert, wordt er in de praktijk nauwelijks nog een bloeddrukmeter gebruikt. De reacties zijn enthousiast, bij de zorgverleners én patiënten.

“Zo’n twee jaar geleden zijn wij bij CVRM-patiënten gestart met thuisbloeddrukmeting en we zijn er erg tevreden over. De voordelen ervan zijn legio, voor patiënten en ons team,” vertelt huisarts Hans Bos uit Capelle aan den IJssel. “Thuismetingen zijn allereerst betrouwbaarder, ze geven een veel reëler beeld dan het meten van de bloeddruk in de praktijk.”

“Bovendien ervaren patiënten het meten thuis als comfortabel en makkelijk,” vult POH Petra Kamphorst aan. “Doordat mensen regelmatig meten, ervaren ze ook direct welke invloed hun leefstijl op hun bloeddruk heeft. Het scheelt hen tevens bezoeken aan de praktijk, wat ze eveneens prettig vinden. Minder consulten creëren vervolgens weer ruimte in onze agenda.”

Gemakkelijk

“Thuismeten is niet moeilijk, de patiënt krijgt van ons een complete beschrijving met uitleg,”vervolgt Petra. “Ik verwijs ook altijd naar de IZER-website waar thuismeting in een filmpje duidelijk wordt uitgelegd. Het principe is simpel. Eén keer per drie maanden meten patiënten gedurende een week thuis hun bloeddruk, ’s morgens en ’s avonds telkens twee keer. Dat lijkt veel, maar de praktijk wijst uit dat mensen er snel aan wennen. Aan het einde van de week geven zij hun metingen aan ons door. Ik zet de gemiddelde metingen in het patiëntendossier, gevolgd door het behandelplan en de datum voor de volgende meting.”

Bloeddrukmeters te leen

“Mensen ervaren deze werkwijze als heel relaxed, bijna iedereen reageert positief op mijn voorstel tot deelname. Thuis meet je toch je meest neutrale bloeddruk, die uitleg motiveert. Heel veel van onze CVRM-patiënten hebben inmiddels een eigen bloeddrukmeter gekocht, die ze eenmaal per jaar voor ijking meenemen naar onze praktijk. Voor mensen die niet zelf een meter willen of kunnen kopen, hebben we tien bloeddrukmeters in de praktijk die men een week mag lenen. Onze assistentes houden een uitleenlijst bij, dat werkt goed. Wij meten inmiddels bijna geen bloeddruk meer.”

Hans: “Ik heb zelfs geen bloeddrukmeter meer op mijn bureau liggen, vind dat wel zo prettig. Dat voorkomt veel terloopse vragen van patiënten. Zo van ‘nu ik er toch ben, kunt u mijn bloeddruk even meten?’.”

Niet alleen voor CVRM-patiënten

Is bloeddrukthuismeting alleen voor CVRM-patiënten geschikt? Petra: “Zeker niet. Er zijn mensen die bloeddrukmedicatie gebruiken en bij meting in de praktijk een lage tensie vertonen. Bij thuismeting kan die bloeddruk dan soms nog lager zijn. Voor zulke patiënten biedt bloeddrukthuismeting ons de mogelijkheid om de medicatie aan te passen. Ook sommige diabetespatiënten of mensen die ineens een hoge bloeddruk hebben, krijgen een bloeddrukmeter mee. Er zijn enkele ouderen voor wie thuismeten lastig is, met hen spreek ik een uursmeting af in de praktijk. Maar dat zijn er niet zo veel.”

Hans: “Het gebeurt ook wel eens dat ik iets wil controleren. Bijvoorbeeld bij een patiënt waarbij CVRM in de familie voorkomt of bij patiënten die medicatie gebruiken en die enigszins buiten beeld geraakt zijn. In zulke gevallen is het handig dat ik een bloeddrukmeter kan meegeven.”

Tips

Dankzij de thuismetingen heeft het aantal praktijkbezoeken van CVRM-patiënten in deze praktijk een nieuwe invulling gekregen. Petra: “Uitzonderingen daargelaten zie ik patiënten eenmaal per jaar voor de algehele jaarcontrole. Voor vragen of problemen ben ik tussentijds natuurlijk bereikbaar, mensen weten dat ze me altijd kunnen benaderen.”

Heeft ze tot slot nog tips voor collega’s? “Maak een goede instructie, waarin duidelijk wordt wat mensen wel en niet moeten doen. Daardoor raken mensen vertrouwd aan het idee. Vervolgens is het een kwestie van mond-op-mond-reclame. Ik zou zeggen: begin gewoon.”

Algemeen
Chronische zorg
COVID-19
CVRM