Kaderarts GGZ Noor Pelger
Sinds april 2015 ben ik werkzaam als kaderhuisarts GGZ werkzaam voor IZER. Tot en met 2012 was ik met veel plezier 22 jaar lang werkzaam als praktijkhoudend huisarts in regio Arnhem. In 2012 heb ik als huisarts de switch gemaakt naar de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra Utrecht. Als kaderhuisarts GGZ ben ik werkzaam in Utrecht, Arnhem en nu ook in Rotterdam.

De ontwikkeling en inzet van de functie POH GGZ en de verschuiving van de GGZ vanuit de B-GGZ en S-GGZ geeft kans de huisartsenzorg te versterken. Samenwerking tussen de verschillende "spelers" in en rond de huisartsenpraktijk is meer dan ooit nodig. Door optimaal gebruik te maken van elkaars capaciteiten als huisarts, POH GGZ, psychologen en psychiaters, wordt de patiënt zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk begeleid en behandeld. Ik hoop mijn bijdrage te kunnen leveren om een kwalitatief uitdagende GGZ-zorg binnen het IZER-gebied verder vorm te geven. Scholing, consultatiefunctie en eHealth krijgen verder vorm.

Mijn enthousiasme om samen met Christine Hekkink (IZER manager praktijkondersteuning), de POH's GGZ en de huisartsen een krachtige GGZ neer te zetten, kan echter pas slagen met inbreng en contact met u. Graag horen wij uw knelpunten en behoeftes. Ook zijn vragen en wensen voor ons een bron van inspiratie met oog op het organiseren van scholingen. Minder zichtbaar, maar een belangrijke voorwaarde om GGZ goed op de kaart te zetten, is dat we werken aan het ontwikkelen van zorgpaden, afstemmen met ketenpartners en lokale netwerkpartners.

Ik kijk uit naar een zinvolle samenwerking met u en hoop dat GGZ-problematiek als uitdagend en leuk ervaren kan worden!