Kaderarts GGZ Noor Pelger


Sinds april 2015 ben ik werkzaam als kaderhuisarts GGZ voor IZER. Tot en met 2012 was ik met veel plezier 22 jaar lang werkzaam als praktijkhoudend huisarts in regio Arnhem. Aansluitend heb ik ruim vijf jaar als huisarts en kaderarts GGZ bij de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra gewerkt. Vanaf najaar 2017 ben ik woon- en werkzaam in de regio Rotterdam.De ontwikkeling en inzet van de functie POH GGZ en de verschuiving van de GGZ vanuit de B-GGZ en S-GGZ geeft kans de huisartsenzorg te versterken. Samenwerking tussen de verschillende 'spelers' in en rond de huisartsenpraktijk is meer dan ooit nodig. Door optimaal gebruik te maken van elkaars capaciteiten als huisarts, POH GGZ, psychologen en psychiaters, wordt de patiënt zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk begeleid en behandeld. Ik hoop mijn bijdrage te kunnen leveren om een kwalitatief uitdagende GGZ-zorg binnen het IZER-gebied verder vorm te geven. Scholing, consultatiefunctie en eHealth krijgen verder vorm.

Mijn enthousiasme om samen met Alja de Ruiter (IZER manager praktijkondersteuning), de POH's GGZ en de huisartsen een krachtige GGZ neer te zetten, kan echter pas slagen met inbreng en contact met u. Graag horen wij uw knelpunten en behoeftes. Ook zijn vragen en wensen voor ons een bron van inspiratie met oog op het organiseren van scholingen. Minder zichtbaar, maar een belangrijke voorwaarde om GGZ goed op de kaart te zetten, is dat we werken aan het ontwikkelen van zorgpaden, afstemmen met ketenpartners en lokale netwerkpartners.

Contact Noor Pelger: 
n.pelger@izer.nl