Kaderarts GGZ Noor Pelger


Sinds april 2015 ben ik werkzaam als kaderhuisarts GGZ voor IZER. Tot en met 2012 was ik met veel plezier 22 jaar lang werkzaam als praktijkhoudend huisarts in regio Arnhem. Aansluitend heb ik ruim vijf jaar als huisarts en kaderarts GGZ bij de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra gewerkt. Vanaf najaar 2017 ben ik werkzaam in de regio Rotterdam.

De ontwikkeling en inzet van de functie POH GGZ en de verschuiving van de GGZ vanuit de B-GGZ en S-GGZ heeft de GGZ zorg in huisartsenzorg versterkt. Samenwerking tussen de verschillende 'spelers' in en rond de huisartsenpraktijk is meer dan ooit nodig. Door optimaal gebruik te maken van elkaars capaciteiten als huisarts, POH GGZ, psychologen, psychiaters en sociaal domein wordt de patiënt zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk begeleid en behandeld. Ik hoop mijn bijdrage te kunnen leveren om de kwalitatief uitdagende GGZ-zorg binnen het IZER-gebied verder vorm te geven. Het Expertteam GGZ regio Rotterdam, waaraan ik deelneem, richt zich op het verbeteren van de samenwerking binnen de GGZ. We richten ons o.a. op de wachtlijstenproblematiek, Jeugd GGZ en POH Jeugd en Gezin. 

Samen met Alja de Ruiter, manager praktijkondersteuning, de POH GGZ en de huisartsen streven wij een krachtige GGZ na. Dit kan echter pas slagen met inbreng en in contact met de achterban. Graag horen wij van u bij knelpunten en vragen. Ons scholingsaanbod wordt samengesteld en afgestemd met de POH GGZ. De inzet van consultatie en eHealth wordt waar mogelijk gefaciliteerd.

Minder zichtbaar, maar een belangrijke voorwaarde om GGZ goed op de kaart te zetten, is dat we werken aan het ontwikkelen van zorgpaden, afstemmen met ketenpartners en lokale netwerkpartners.

Contact Noor Pelger: 
n.pelger@rijnmonddokters.nl
Noor Pelger
Kaderhuisarts
n.pelger@izer.nl
06-21470373