Voordelen


  • De POH-GGZ werkt onder de eindverantwoordelijkheid van de huisarts, maar de werkgeverslasten liggen bij IZER.
  • Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de inzet van de uren van de POH. Bij ziekte en verlof van de POH zijn er geen kosten voor de huisarts.
  • IZER voert de tijdrovende sollicitatieprocedures uit en legt alleen geschikte kandidaten aan de huisarts voor. 
  • IZER biedt haar POH's diverse scholingen aan. Het scholingsprogramma wordt in afstemming met de POH's opgesteld.
  • IZER begeleidt haar POH's door regulier werkoverleg en intervisie.