Voordelen


Voordelen detachering van praktijkondersteuners

U hoeft een POH-GGZ van IZER niet in dienst te nemen. Een POH-GGZ werkt onder de eindverantwoordelijkheid van de huisarts, maar de werkgeverslasten liggen bij IZER. IZER zorgt voor de juiste kandidaat op de juiste plek.

  • Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de inzet en uren van de POH. Bij ziekte en verlof van de POH zijn er geen kosten voor de huisarts.
  • IZER voert de tijdrovende sollicitatieprocedures uit en legt alleen geschikte kandidaten aan de huisarts voor. 
  • POH's die via IZER werkzaam worden goed opgeleid. Het scholingsprogramma wordt in afstemming met de POH's opgesteld.
  • IZER begeleidt haar POH's door regulier werkoverleg en intervisie.
  • De huisarts ontvangt een totaalpakket eHealth. Dit houdt in: minimaal 4 uur afname POH-GGZ, online screening, begeleiding en consultatie. 
Meer informatie over het totaalpakket