Financiering


Neemt de huisarts deel aan ketenzorg? Dan verloopt de financiering gedeeltelijk via de Module POH Somatiek en gedeeltelijk via de zorggroep. Consulten mogen NIET worden gedeclareerd.