Financiering


De financiering van de POH Somatiek verloopt, wanneer de huisarts NIET deelneemt aan ketenzorg via de Module POH Somatiek. Indien de huisarts WEL deelneemt aan ketenzorg, verloopt de financiering gedeeltelijk via de Module POH Somatiek en gedeeltelijk via de zorggroep. Consulten mogen NIET worden gedeclareerd.