Kosten


De IZER POH wordt gecontracteerd volgens een vooraf vastgesteld aantal uren per week. Facturering vindt plaats op basis van een urencalculatie achteraf. Het contractueel vastgestelde aantal uren is leidend.

  • De kosten voor de inzet van een POH Somatiek bedragen € 180,- per dagdeel.
  • Bij vakantie, ziekte en verlof worden geen kosten in rekening gebracht.

Meer informatie over de inzet van een IZER POH kunt u opvragen bij Alja de Ruiter.