Kosten


De IZER POH wordt gecontracteerd volgens een vooraf vastgesteld aantal uren per week. Facturering vindt plaats op basis van een urencalculatie achteraf. Het contractueel vastgestelde aantal uren is leidend.
  • De kosten voor de inzet van een POH Somatiek bedragen € 207,- per dagdeel.
  • Bij vakantie, ziekte en verlof worden geen kosten in rekening gebracht.
Meer informatie over de inzet van een IZER POH kunt u opvragen door een mail te sturen aan, poh@rijnmonddokters.nl.