Verandering POH S module 1/1/2022


Verandering financieringsstructuur POH S module

Op deze pagina vindt u alle informatie voor het invullen van de POH-S module. Om de module te vullen heeft u gegevens nodig van een aantal producten die vanaf 1 januari 2022 worden aangeboden vanuit de regio-organisatie Rijnmond Dokters. Voor een aanvullende toelichting over de POH-S module verwijzen we u naar Toelichting op rekentool POH-S voor 2022 van de LHV en de site van Zilveren Kruis.  

Vanaf 1 januari 2022 verandert de wijze waarop de POH-S door Zilveren Kruis wordt gefinancierd. Hieronder een visuele weergave van het verschil in de bekostigingsstructuur. 


Lees in dit document alles over de wijzigingen.