Voordelen


  • De POH werkt onder de vleugels van de huisarts, maar de werkgeverslasten liggen bij IZER.
  • De huisarts tekent de uren van de POH af. Bij ziekte en verlof dus geen kosten. 
  • IZER voert de tijdrovende sollicitatieprocedures uit en legt alleen geschikte CV’s aan de huisarts voor. 
  • IZER schoolt haar POH zelf en begeleidt de POH in de praktijken.