Voorwaarden


Aan het inhuren van een POH S via IZER zijn voorwaarden verbonden. Let op de volgende punten. 
  • De huisarts is en blijft te allen tijde eindverantwoordelijk binnen de praktijk. 
  • Het inzetten van een IZER POH is alleen mogelijk wanneer aan een ketenzorgprogramma wordt deelgenomen.
  • Werkgeverslasten- en taken liggen bij IZER. 
  • De POH Somatiek wordt primair ingezet voor het bieden van zorg aan chronisch zieken. 
  • De uren die de POH per week wordt ingezet, zijn conform de richtlijnen van de zorgverzekeraar en worden contractueel vastgelegd. Hoewel de POH op urenbasis wordt gedetacheerd, dient de inzet wel in lijn te zijn met het aantal uur dat contractueel is vastgelegd. 
  • De overeenkomst heeft een opzegtermijn van een maand.