Over IZER


IZER is een zorggroep van huisartsen in de regio Rotterdam-Rijnmond. IZER ondersteunt de huisartsen bij het maken van gezamenlijke afspraken over de zorg die geleverd wordt aan chronisch zieken en ouderen. Deze afspraken gaan over de kwaliteit van de zorg, het registreren van de zorg en over het door en terug verwijzen van de patiënt.

Het maken van deze afspraken is nodig om de zorg aan u wijkgericht en zo optimaal mogelijk te kunnen bieden. De gemaakte afspraken worden door middel van protocollen en richtlijnen gewaarborgd binnen een zorgpad. Diverse zorgprofessionals kunnen zich aansluiten bij een zorgpad.

IZER is geen zorgverzekeraar en patienten kunnen niet bij IZER aansluiten. IZER is als faciliterende huisartsenorganisatie wel dé schakel tussen de zorgprofessionals en de zorgverzekeraars.