Bestuursverslag


Jaarlijks wordt een Bestuursverslag samengesteld waarin, naast opvallende ontwikkelingen in dat jaar, onder meer aandacht wordt geschonken aan:
  • het profiel van de organisatie
  • de kerngegevens en kernactiviteiten
  • bestuur, toezicht en medezeggenschap
  • governance code
  • algemeen beleid (o.a. visie, strategie en meerjarenbeleid)
  • (financiële) bedrijfsvoering
Het Bestuursverslag over 2020 is via deze link beschikbaar.