Veelgestelde vragen


Wat is ketenzorg?

Ketenzorg houdt in dat de zorg voor bepaalde chronisch zieke patiënten wordt geleverd vanuit een keten (een netwerk) van zorgprofessionals. Dit doen wij door te werken met gezamenlijke afspraken en richtlijnen, één gezamenlijk patiënten informatie systeem en gezamenlijke scholingen te volgen.

Binnen dit netwerk van zorgprofessionals zijn huisartsen, praktijkondersteuners, podotherapeuten, pedicures en diëtisten aangesloten. Daarnaast wordt er samengewerkt met diverse ziekenhuizen en laboratoria in de regio.


Wat is een zorgpad?

De chronische ziekten die onder de ketenzorg vallen zijn onderverdeeld in zorgpaden. Ieder zorgpad hanteert eigen protocollen, richtlijnen, financiering en samenwerkingsafspraken voor één ziektebeeld.

Wat is een zorggroep?

De zorggroep is een schakel tussen de zorgverzekeraar en de huisartsen. De zorggroep richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan chronisch zieke patiënten en ouderen door het oprichten en inrichten van ketenzorgpaden. Binnen de ketenzorgpaden worden met specialistische verpleegkundigen en kaderartsen richtlijnen en kwaliteitseisen opgesteld waar de zorg aan moet voldoen. Daarnaast worden er afspraken gemaakt met andere zorgprofessionals die behoren tot de keten. 

Naast het ondersteunen van de zorgprofessionals wordt de zorggroep ook door de zorgverzekeraars ingezet voor het betalen van de zorgprofessionals. Huisartsen ontvangen in dit geval een vast bedrag per patiënt (behorend tot de ketenzorg). Andere zorgprofessionals krijgen uitbetaald op declaratiebasis. Ook hiervoor geldt een vaste vergoeding.


Wie hebben er allemaal inzicht in mijn patiëntgegevens?

Alle betrokken zorgverleners hebben met uw goedkeuring inzage in een deel van uw elektronische dossier. Een zorgverlener ziet alleen de informatie die voor hem van belang is. Ook hebben de zorgverleners regelmatig onderling overleg om de zorg goed af te stemmen. Op die manier blijven alle betrokkenen op de hoogte van uw behandeling en wensen. 


Heb ik vrije keuze van behandelaar?

U hebt altijd de vrije keuze van behandelaar. Uw huisarts kan u hier nader over informeren.


Kan ik ook kiezen voor een zorgverlener buiten de zorggroep?

U bent vrij om een zorgverlener buiten de zorggroep te kiezen. De overdracht van uw gegevens kan dan niet altijd via uw elektronische dossier plaatsvinden. Overleg met uw huisarts op welke wijze dit het beste kan gebeuren.


Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik ga verhuizen?

ls u gaat verhuizen kan het zijn dan uw nieuwe huisarts ook is aangesloten bij IZER. In dit geval worden uw gegevens via uw elektronisch dossier overgedragen. Als uw nieuwe huisarts niet is aangesloten bij IZER worden uw gegevens door uw huisarts op een andere wijze overgedragen. Uw elektronisch ketenzorgdossier wordt dan gesloten.