Patiënten


De huisartspraktijk waarbij u bent ingeschreven maakt deel uit van zorggroep IZER. Wij ondersteunen huisartsen bij het organiseren van gestructureerde, wijkgerichte zorg binnen een netwerk van zorgprofessionals.

IZER maakt afspraken met huisartsen en andere zorgprofessionals over de kwaliteit van de zorg, het registreren van de zorg en over het door- en terugverwijzen van u als patiënt. Dit alles om ervoor te zorgen dat de zorg die u ontvangt dichtbij huis geboden kan worden. 

De zorgprofessionals die bij ons zijn aangesloten bieden chronische zorg in de vorm van ketenzorg. Dit geldt voor de ziekten diabetes, hart en vaatziekten en astma/COPD. Ketenzorg houdt in dat de zorg wordt geleverd vanuit een keten (een netwerk) van zorgprofessionals. Dit doen wij door te werken met gezamenlijke afspraken en richtlijnen, één gezamenlijk patiënten informatie systeem en gezamenlijke scholingen te volgen. 

In onderstaande animatie leggen we kort uit wat IZER doet.