Patiënten


De huisartspraktijk waarbij u bent ingeschreven maakt deel uit van zorggroep IZER.

IZER ondersteunt huisartsen bij het organiseren van gestructureerde, wijkgerichte zorg binnen een netwerk van zorgprofessionals.
Hoe doet IZER dit?

IZER maakt afspraken met huisartsen en andere zorgprofessionals over de kwaliteit van de zorg, het registreren van de zorg en over het door- en terugverwijzen van u als patiënt. Dit alles om ervoor te zorgen dat de zorg die u ontvangt dichtbij huis geboden kan worden.

Bij IZER aangesloten zorgprofessionals bieden chronische zorg in de vorm van ketenzorg. Dit geldt voor de ziekten; Diabetes, Hart en Vaatziekten en COPD. Ketenzorg houdt in dat de zorg wordt geleverd vanuit een keten (een netwerk) van zorgprofessionals. Zorgprofessionals binnen de keten:

  • verwijzen naar elkaar;
  • werken onder gezamenlijke afspraken en richtlijnen;
  • registreren in één gezamenlijk patiënteninformatiesysteem;
  • volgen gezamenlijke scholingen. 

Per ziektebeeld vindt u meer informatie over de afspraken die zijn gemaakt en de zorgprofessionals die zijn aangesloten.