Algemeen


Bij IZER aangesloten zorgprofessionals bieden chronische zorg in de vorm van ketenzorg. Dit geldt voor de ziekten; Diabetes, Hart en Vaatziekten en COPD. Ketenzorg houdt in dat de zorg wordt geleverd vanuit een keten (een netwerk) van zorgprofessionals. Zorgprofessionals binnen de keten:

  • verwijzen naar elkaar;
  • werken onder gezamenlijke afspraken en richtlijnen;
  • registreren in één gezamenlijk patiënteninformatiesysteem;
  • volgen gezamenlijke scholingen. 

Per ziektebeeld vindt u meer informatie over de afspraken die zijn gemaakt en de zorgprofessionals die zijn aangesloten.