Wat houdt ketenzorg via IZER in?


Wanneer u binnen de IZER-ketenzorg valt, betekent dit dat er een keten van zorgprofessionals samenwerkt om de zorg voor uw chronische ziekte zo optimaal mogelijk en dichtbij huis te kunnen bieden. IZER faciliteert in het maken van afspraken met de zorgprofessionals en over de zorg die u geboden wordt.

Concreet betekent dit voor u het volgende:
  1. Uw IZER-huisarts heeft een praktijkondersteuner (POH) in dienst die uw gezondheid met betrekking tot uw chronische ziekte geregeld controleert. 
  2. Uw IZER-huisarts en praktijkondersteuner verlenen zorg aan u volgens gezamenlijke en door de zorggroep goedgekeurde richtlijnen. 
  3. Uw IZER huisarts en praktijkondersteuner volgen geregeld en tezamen door IZER aangeboden scholingen. 
  4. Uw IZER huisarts en praktijkondersteuner werken samen en verwijzen naar andere zorgprofessionals die aangesloten zijn bij de keten. Denk hierbij aan diëtisten, podotherapeuten, pedicures, optometristen en het STAR-MDC laboratorium. 
  5. De zorg die aan u wordt geleverd, wordt geregistreerd in een Huisartsen Informatie Systeem (HIS) en in VIPLive (een overkoepelend systeem). Alle aangesloten zorgprofessionals werken met VIPLive, maar de patiënteninformatie die een zorgverlener kan inzien, is afgestemd op de zorg die hij of zij levert. Zo kan de huisartsenpraktijk alle gegevens inzien en ziet de pedicure enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de voetzorg. 
  6. De zorg die aan u wordt geleverd binnen deze keten, wordt vergoed door de zorgverzekeraar en valt niet onder het eigen risico. Let op! Hier zijn voorwaarden en uitsluitsels aan verbonden. Uw huisarts kan u hier meer over vertellen. 

Uw huisarts is een IZER-huisarts wanneer hij of zij bij IZER is aangesloten en deelneemt aan de ketenzorg. Of uw huisarts is aangesloten bij IZER kunt u opzoeken in de zorg in de buurt module. In deze zoekmodule is ook te zien welke andere zorgprofessionals deelnemen aan de IZER-ketenzorg.