Kosten


De IZER POH wordt gecontracteerd volgens een vooraf vastgesteld aantal uren per week. Facturering vindt plaats op basis van een urencalculatie achteraf. Het contractueel vastgestelde aantal uren is leidend.

- Alle diensten vallen onder het uurtarief van de POH GGZ, per dagdeel is het tarief € 217,35 (minimale afname van 4 uur per week).
- Bij vakantie, ziekte en verlof worden geen kosten in rekening gebracht.

Meer informatie over de inzet van een IZER POH kunt u opvragen bij Alja de Ruiter, poh@rijnmonddokters.nl.