Kosten


De IZER POH wordt gecontracteerd volgens een vooraf vastgesteld aantal uren per week. Facturering vindt plaats op basis van een urencalculatie achteraf. Het contractueel vastgestelde aantal uren is leidend.

  • Alle diensten vallen onder het uurtarief van de POH GGZ, welke € 52,50 per uur is (minimale afname van 4 uur per week).

  • Bij vakantie, ziekte en verlof worden geen kosten in rekening gebracht.


Meer informatie over de inzet van een IZER POH kunt u opvragen bij Alja de Ruiter.