Voorwaarden


  • De huisarts is en blijft te allen tijde eindverantwoordelijk binnen de praktijk. 
  • Werkgeverslasten- en taken liggen bij IZER. 
  • De uren die de POH per week wordt ingezet zijn conform de richtlijnen van de zorgverzekeraar en worden contractueel vastgelegd. Hoewel de POH op urenbasis wordt gedetacheerd, dient de inzet wel in lijn te zijn met het aantal uur dat contractueel is vastgelegd. 
  • De overeenkomst is per maand opzegbaar.