POH GGZ Jeugd en Gezin


Op zoek naar psychische ondersteuning op het gebied van jeugd en gezin?

Een praktijkondersteuner GGZ Jeugd & Gezin (POH-GGZ Jeugd & Gezin) ondersteunt de huisarts in de praktijk op het gebied van psychosociale casuïstiek van jeugdigen en hun gezinnen. Voor patiënten is het voordeel dat er vanuit de huisartspraktijk snel aandacht en begeleiding geboden wordt. Onnodige verwijzingen naar de 2de lijn (gespecialiseerde jeugdhulp/j-ggz) wordt hierdoor voorkomen. Een tweede doel van de inzet van een praktijkondersteuner is de samenwerking tussen: huisarts, wijkteam, JGZ én gerichtere verwijzing naar de specialistische jeugdhulp (in het bijzonder J-GGZ) te bevorderen.

 

Een POH-GGZ Jeugd en Gezin is snel in staat om mensen in uw eigen praktijk te helpen en geeft, zo nodig, direct terugkoppeling. Hierdoor blijven de mensen zichtbaar. Als je verwijst naar het wijkteam weet je niet wat er gebeurt", aldus Frans Boute kaderarts bij IZER


Voordelen van een POH-GGZ Jeugd en Gezin in uw praktijk:

  • Patiënten worden snel geholpen.
  • Voorkomen van onnodige verwijzingen naar de 2e lijn.
  • Bevordert de samenwerking tussen huisarts, wijkteam en JGZ.
  • Gerichtere verwijzing naar specialistische jeugdhulp indien nodig.

 

Promotiemateriaal

IZER heeft een folder voor patiënten ontwikkeld waarin duidelijk staat omschreven wat zij van een praktijkondersteuner Jeugd en Gezin mogen verwachten. 

Flyer: Wat doet de praktijkondersteuner Jeugd & Gezin?

Meer informatie?

Bent u op zoek naar een POH-GGZ Jeugd en Gezin in uw praktijk? Of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Alja de Ruiter, poh@rijnmonddokters.nl om de mogelijkheden te bespreken.