VS (Verpleegkundig Specialist)


Huisartsen die wel de ondersteuning willen van een Verpleegkundig Specialist, maar deze niet zelf in dienst willen nemen kunnen bij IZER terecht.

Een Verpleegkundig Specialist (VS) kan zelfstandig spreekuur voor patiënten draaien en diverse taken vervullen in de huisartsenpraktijk. Hieronder een aantal voorbeelden van de taken die een VS kan uitvoeren.
  • Diagnosticeert en behandelt patiënten met een specifiek omschreven groep van klachten die veel voorkomen, zoals klachten aan keel, neus, oor, bewegingsapparaat of huid.
  • Borgt dat alle bij de huisarts ingeschreven ouderen van 75 jaar en ouder in beeld en de medisch kwetsbare ouderen in zorg zijn.
  • Checkt en borgt continuïteit van transferzorg bij kwetsbare ouderen uitgaande van adequate transferactiviteiten vanuit het ziekenhuis.
  • Bespreekt de advance care planning met de patiënt (en diens naasten).
  • Coacht overige medewerkers binnen de praktijk bij het leveren van goede ouderenzorg.

Omdat wij een vakgerichte opleiding hebben gevolgd, kunnen wij bepaalde taken van de huisarts overnemen. Zo krijgt de huisarts ‘meer lucht’.
Anita Krans & Hanny den Hertog, Verpleegkundig Specialisten

Lees het interview met twee VS-en
DOWNLOAD de factsheet over samenwerken met een VS (V&VN VS)