Bevoegdheden


Een VS werkt zelfstandig naast een huisarts en mag op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) voorbehouden handelingen uitvoeren, zoals het voorschrijven van UR-geneesmiddelen.

De VS mag zelfstandig een behandelrelatie aangaan met de patiënt en verrichtingen declareren. De combinatie van verpleegkundige en medische zorg (care & cure) maakt de VS tot een waardevolle en efficiënte zorgverlener.