Vergoeding


De huisarts kan op een aantal manieren een vergoeding ontvangen voor de inzet van een VS. De vergoeding betreft hier met name:
  • vergoeding voor consulten en visites;
  • vergoedingen uit declaratie van verrichtingen.