Over de wijkmanager


De huisarts wordt  vaak geconfronteerd met meer dan alleen medische vragen. Een patiënt neemt tijdens een consult bij de huisarts ook zijn persoonlijke en sociale omstandigheden mee. Samenwerken met andere welzijns- en zorgorganisaties is daarom erg belangrijk. De huisarts kan de patiënt op die manier makkelijker doorverwijzen naar de juiste instantie.

Het maken van goede afspraken en onderhouden van die samenwerking met al die verschillende organisaties, met soms wisselende contactpersonen, kost een huisarts erg veel tijd. De wijkmanager kan daar, onder regie van de huisarts, veel in betekenen. En door verbeterde samenwerking kunnen partijen elkaar sneller vinden, hetgeen ook moet leiden tot ontlasting van de zorgprofessionals.

Daarom is IZER in 2017 gestart met de pilot 'Wijkmanagement'. Inmiddels hebben we wijkmanagers aangesteld in Blijdorp, Feijenoord, Charlois, Prins Alexander en Hilligersberg/Schiebroek.

De wijkmanager als verbindingsofficier
De inzet van wijkmanagers voor vrijgevestigde huisartsen heeft een grote meerwaarde, zeker in specifieke wijken. De wijkmanagers zijn aangesloten bij IZER, die op regionaal niveau met gemeente, welzijnsorganisaties en VVT-sector overstijgende afspraken kan maken. Zo vormt zich een sterke, duurzame verbinding tussen praktijk, wijk en regio. Verder is het regelmatig houden van netwerkbijeenkomsten of multidisciplinair overleg wezenlijk om onderling ervaringen en bevindingen uit te wisselen, waaruit weer nieuwe afspraken kunnen voortvloeien om verbeteringen vorm te geven en knelpunten op te lossen.

Wat doet een wijkmanager?

  • Inventariseert de belangrijkste knelpunten in de samenwerking;
  • Werkt actief aan het oplossen van de knelpunten;
  • Brengt de belangrijkste actoren in medisch en sociaal domein in de wijk in kaart;
  • Brengt belangrijke actoren met elkaar in contact, relationeel en professioneel.
De wijkmanager levert géén patiëntenzorg!

Onze wijkmanagers

Ivana Albertzoon
Wijkmanager
i.albertzoon@izer.nl
06-18405732
Joanneke Engel
Wijkmanager
j.engel@izer.nl
06-23359397
Joke Redemeijer
Wijkmanager
j.redemeijer@izer.nl
06-23442057
Joke Stenvert
Wijkmanager
j.stenvert@izer.nl
06 57 97 02 45
Lemke Krijgsman
Wijkmanager
l.krijgsman@izer.nl
06-51310989