Over de wijkmanager


Een wijkmanager brengt welzijnsinstanties in kaart, verbindt de juiste partijen aan elkaar en onderhoudt een goed en actueel netwerk. Een tijdrovende klus, waarmee de IZER- wijkmanager de huisarts en praktijkondersteuner ontlast. 

De huisarts wordt vaak geconfronteerd met meer dan alleen medische vragen. Een patiënt neemt tijdens een consult bij de huisarts ook zijn persoonlijke en sociale omstandigheden mee. Samenwerken met andere welzijns- en zorgorganisaties is daarom erg belangrijk. De huisarts kan de patiënt op die manier makkelijker doorverwijzen naar de juiste instantie.

De wijkmanager als verbindingsofficier

De inzet van wijkmanagers voor vrijgevestigde huisartsen heeft een grote meerwaarde, zeker in specifieke wijken. De wijkmanagers zijn aangesloten bij IZER, die op regionaal niveau met gemeente, welzijnsorganisaties en VVT-sector overstijgende afspraken kan maken. Zo vormt zich een sterke, duurzame verbinding tussen praktijk, wijk en regio. Verder is het regelmatig houden van netwerkbijeenkomsten of multidisciplinair overleg van wezenlijk belang om onderling ervaringen en bevindingen uit te wisselen, waaruit weer nieuwe afspraken kunnen voortvloeien om verbeteringen vorm te geven en knelpunten op te lossen.

Wat doet een wijkmanager?
  • Inventariseert de belangrijkste knelpunten in de samenwerking;
  • Werkt actief aan het oplossen van de knelpunten;
  • Brengt de belangrijkste actoren in medisch en sociaal domein in de wijk in kaart;
  • Brengt belangrijke actoren met elkaar in contact, relationeel en professioneel.
De wijkmanager levert géén patiëntenzorg!
Maak kennis met onze wijkmanagers.