Privacy


Uw persoonlijke gegevens worden bij IZER vertrouwelijk behandeld. Alle medewerkers zijn gehouden aan hun beroepsgeheim en zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. 
Hierbij zijn uw gegevens niet naar u als persoon te herleiden en dienen enkel voor algemene onderzoeksdoeleinden.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Soms is langer bewaren noodzakelijk, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.

Download hier onze privacyverklaring