Data-analyse


Uitbreiding inzicht VIPLive en Data Governance 

Met de veranderende rol van IZER, de covidcrisis en de te verwachten wijzigingen in de bekostiging van de zorg is duidelijk geworden dat het belangrijker wordt om een breed inzicht te hebben in versleutelde data op praktijk-, wijk- en regionaal niveau. 

Om deze reden heeft IZER begin 2021 een eerste stap gezet richting data-analyse. Met data-analyse is het mogelijk om de (chronische) zorg waar mogelijk te verbeteren en tegelijkertijd de zorgkosten zo laag mogelijk te houden. Huisarts en IZER-bestuurslid Matthijs van der Poel legt het belang van data-analyse in onderstaande video uit. 

 
 


Inzicht in de gegevens kunnen van belang zijn bij de toekomstige bekostiging van de zorg. Bij het uitwerken van de data-analyse door IZER zijn de volgende kaders vastgesteld: 

  • IZER wordt geen eigenaar van de data. De huisarts blijft te allen tijde de eigenaar. 
  • Voor het verzamelen van de data voor de chronische zorg, worden nu al veel data uit het HIS geëxtraheerd en opgeslagen bij Proigia (onderdeel van Calculus)Deze data worden momenteel niet gebruikt. Bij de data-analyse krijgt IZER (beperkt) toegang tot deze al opgeslagen data. Er worden geen extra data vanuit het HIS geëxtraheerd. 
  • De data die IZER in kan zien zijn versleuteld en niet herleidbaar naar individuele personen. Zodra de mogelijkheid bestaat dat de data toch te herleiden zijn (bijvoorbeeld door kleine patiënten aantallen) dan worden de data niet beschikbaar gesteld aan IZER. 
  • De server waarop de data zijn opgeslagen staat in de Europese Unie en valt onder het Europese recht. 
  • Iedere vraag voor data-analyse wordt beoordeeld door een toetsingscommissie. Deze commissie bestaat uit één juriste, één huisarts/ bestuurslid IZER en één huisarts die deelnemer is bij IZER. 
  • De toetsingscommissie beoordeelt iedere vraag voor data-analyse op basis van een toetsingsreglement. Dit reglement is hier te lezen.  
  • De data-analyse voldoet aan de vigerende privacyrichtlijnen/ AVG-richtlijnen.  
  • Huisartsen die data beschikbaar stellen voor de analyse, ontvangen rapporten op wijk- en regio niveau. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van COVID positieve patiënten per wijk. 

Zonder moeite iets doen waarmee onze kennis toeneemt, wie wil dat nou niet? En het is allemaal AVG-proof, dat kun je aan IZER wel overlaten,

aldus Ferdinand van der Does, huisarts en kaderarts Diabetes.


Bekijk ook het reglement van de toetsingscommissie en de veelgestelde vragen over data-analyse. Wilt u meer informatie stuur dan een mail aan info@rijnmonddokters.nl.