Toekomstbestendige huisartsenzorg


LHV en InEen hebben afspraken gemaakt met Zilveren kruis over een extra investering in huisartsenzorg. Deze investering heeft de vorm gekregen van de s3 module Toekomstbestendige Huisartsenzorg, die door ZK is  toegevoegd aan het Inkoopbeleid Organisatie & Infrastructuur 2021 en het Inkoopbeleid 2020-2021 Huisartsenzorg. Begin dit jaar (2021) hebben huisartsenpraktijken zich aangemeld voor deze module.


Keuze uit 4 thema’s

Om huisartsen te ondersteunen en ruimte te bieden om in de praktijk aan de slag te gaan zijn er vier thema’s benoemd om de huisartsenzorg toekomstbestendig te krijgen. De praktijk heeft gekozen voor het thema dat het best aansluit bij de wensen van de praktijk. Een praktijk neemt minimaal deel aan één van de vier thema's om in aanmerking te komen voor de vergoeding voor Toekomstbestendige huisartsenzorg.

De thema’s zijn:

  • A: Meer zorg op afstand
  • B: Andere organisatie van huisartsenzorg
  • C: Meer persoonsgerichte zorg, de patiënt meer in eigen regie zetten
  • D: Efficiëntere praktijkvoering.

In de menu-items worden de thema's toegelicht en leest u wat er van de praktijk verwacht wordt.

Verantwoording en declaratie


Als uw praktijk aan de KPI's van het door u gekozen thema heeft voldaan, mag u de module Toekomstbestendige huisartsenzorg 2021 declareren. De verantwoording kunt u invullen in dit verantwoordingsformulier.