Toekomstbestendige huisartsenzorg


Toekomstbestendige huisartsenzorg (S3)

In de vorm van de s3 module ‘Toekomstbestendige Huisartsenzorg’ hebben LHV, InEen en Zilveren Kruis in 2021 afspraken gemaakt over een extra investering in huisartsenzorg. Deze module loopt door in 2022.

Keuze uit 4 thema’s

Binnen de module zijn vier thema’s benoemd om u te ondersteunen bij het toekomstbestendig krijgen van de zorg in uw praktijk. Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding voor Toekomstbestendige Huisartsenzorg? Dan dient u minimaal deel te nemen aan één van de vier thema’s.

Heeft u in 2021 al deelgenomen aan de module TBHZ, dan kunt u óf een ander thema kiezen óf de verdieping aangaan binnen hetzelfde thema. Het aanbod van scholingen biedt hiervoor de mogelijkheid.

A: Meer zorg op afstand.
B: Andere organisatie van huisartsenzorg.
C: Meer persoonsgerichte zorg.
D: Efficiëntere praktijkvoering.

Lees hier meer over de prestatie die per thema van u wordt verwacht.