Welke prestatie wordt verwacht?


A. Zorg op afstand

  • U en/ of medewerkers van de huisartsenpraktijk neemt/ nemen deel aan minimaal 2 scholingen gerelateerd aan het thema Zorg op afstand.
  • U heeft aandacht voor de digivaardigheden van alle medewerkers in de praktijk
  • U biedt patiënten de mogelijkheid om digitaal meetwaarden aan te leveren.
  • U stimuleert actief het gebruik van e-consultatie door patiënten, waarbij de groep patiënten met lage gezondheidsvaardigheden (laaggeletterd/ lage digivaardigheden) specifieke aandacht krijgt.

B. Andere organisatie van de huisartsenzorg

  • U neemt deel aan gerelateerde scholingen, met als onderwerp ‘Efficiëntere praktijkvoering’. Aanbevolen wordt de scholing: Organiseer je praktijk: taken, doelen en tijd.
  • U stelt een projectplan op met verbeterpunten (t.o.v. huidige taken en verantwoordelijkheden).
  • Daarnaast monitort u het werkplezier van de professionals, bijvoorbeeld door het
  • Uitvoeren van de teamontwikkelingsmonitor (zoals beschikbaar bij NPA).
  • De deelnemende praktijk kan de inzet van extra uren voor HA praktijk op verschillend functie niveaus inzichtelijk maken.  

C: Meer persoonsgerichte Zorg

  • Huisartsen en praktijkmedewerkers volgen een (digitale) scholing (bij voorkeur op de praktijk) over de meerwaarde en uitgangspunten van persoonsgerichte zorg.
  • Praktijk maakt gebruik van een gespreksinstrument (bijv. 4 bollen model, 4D model, Spinnenweb, Battery instituut);  
  • Het ontwikkelen van een (digitale) sociale kaart. De praktijk heeft op wijkniveau de belangrijkste stakeholders in kaart gebracht;  
  • Het monitoren van patiënt tevredenheid (bijv. m.v. enquêtes van de NPA).

 

D. Efficiëntere bedrijfsvoering

  • Neemt deel/ heeft kortgeleden deelgenomen aan de ICT praktijkscan
  • In uw praktijk wordt het digitaal afspraken maken actief gestimuleerd.
  • U neemt deel aan een scholing gerelateerd aan efficiëntere praktijkvoering (denk aan een workshop LEAN-management)
Lees hier meer over aanmelding, aanlevering, declaratie en verantwoording van de verschillende thema's.