Covidkit


Het aantal covidbesmettingen in de regio Rijnmond loopt op en daarmee ook het aantal zieke patiënten in de thuissituatie. Om deze patiënten goed te monitoren hebben HaROP en de Regionale Huisartsen Coalitie (RHC) 500 covid-zelfmonitoring-kits samengesteld. 

De kit bestaat uit een aantal meters, informatie voor de patiënt en een tweetal formulieren:

  • Een bloeddruk- en een saturatiemeter, zo nodig aangevuld met een oorthermometer en glucosemeter.  
  • Een folder voor de patiënt. Hierin wordt omschreven hoe de meters werken, wat de grenswaarden zijn en wie ze kunnen bellen als de klachten toenemen.
  • Vragenlijst & meetwaardenformulier; hierop noteren patiënten dagelijks hoe ze zich voelen en de gemeten waardes.

Met de covidkit stelt de huisarts de patiënt in staat om belangrijke metingen thuis uit te voeren. De huisarts onderhoudt, bij voorkeur via beeldbellen, dagelijks contact met de patiënt om de uitslag van de metingen te overleggen en eventuele vervolgstappen te bespreken. Het is bestemd voor een tijdelijke uitleen aan patiënten en blijft uw eigendom. 

Het aantal kits zijn beperkt. Wilt u in het bezit komen van deze covidkit, stuur dan een mail aan info@rijnmonddokters.nl o.v.v. covid zelfmonitoringkit. Bent u niet bij IZER aangesloten, geef dan aan bij welke zorggroep u wel bent aangesloten.