Huisartseninformatie


Advies zelfmonitoring

De covidkit stelt patiënten in staat om zelf een aantal belangrijke metingen uit te voeren. We adviseren om patiënten goed te informeren over het uitvoeren van deze metingen en om 1 uur na het ontbijt en direct na de lunch de saturatie, temperatuur, pols en bloeddruk te meten. De vragenlijst dient tweemaal daags gedurende vier dagen te worden ingevuld. U kunt na deze vier dagen gezamenlijk de uitslagen bespreken en het vervolgbeleid bepalen.

Ook de ademhalingsfrequentie is belangrijk om in de gaten te houden. Veel patiënten vinden het lastig om zelf hun ademhaling te meten en daarom is besloten deze informatie niet op te nemen in de patiëntenfolder. We adviseren om de ademhaling te monitoren tijdens de contactmomenten met de patiënt.

Contact tussen uw praktijk en de patiënt

U kunt zelf inrichten hoe uw praktijk omgaat met de monitoring. Een aantal suggesties:

  • Onderhoud dagelijks contact via beeldbellen, zodat u de patiënt ziet en tegelijkertijd de ademhalingsfrequentie kan tellen. Huisartsen die bij IZER zijn aangesloten kunnen beeldbellen met VIPLive. Lees hier hoe u VIPLive kunt gebruiken.
  • Vraag patiënten de controlegegevens digitaal aan te leveren en alleen persoonlijk contact te hebben bij afwijkende waarden. 
  • Spreek met patiënten af op welke wijze het contact verloopt en wanneer ze de huisartsenpraktijk of de huisartsenpost moeten bellen.

Inhoud covidkit

De kit bestaat uit een aantal meters, informatie voor de patiënt en een tweetal formulieren:

  • Een bloeddruk- en een saturatiemeter, zo nodig aangevuld met een oorthermometer en glucosemeter.  
  • Een folder voor de patiënt. Hierin wordt omschreven hoe de meters werken, wat de grenswaarden zijn en wie ze kunnen bellen als de klachten toenemen.
  • Vragenlijst & meetwaardenformulier; hierop noteren patiënten dagelijks hoe ze zich voelen en de gemeten waardes.

Richtlijnen bij het uitdelen van de covidkit:

  • U bepaalt zelf bij wie en hoelang u de kit inzet.
  • Gebruik bij het samenstellen van de kit een plastic box die goed te reinigen is of een papieren of plastic tas die u weg kunt gooien als u de kit terug krijgt.
  • Doe de materialen zonder opbergtasjes in de kit, omdat de tasjes lastig te desinfecteren zijn.
  • Desinfecteer alle materialen als ze retour komen.