Doktersassistenten via CareAbout


IZER merkt dat huisartsenpraktijken regelmatig tegen een onderbezetting van de doktersassistentes aanlopen. CareAbout biedt assistenten op afstand of assistenten op locatie aan om de onderbezetting van het assistententeam op te vangen. Dit zijn gediplomeerde en KABIZ-geregistreerde doktersassistentes die een kortdurende of langdurige periode uw team kunnen versterken. IZER en CareAbout hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de inzet van doktersassistenten, waar u als IZER-lid gebruik van kunt maken. 

 

Doktersassistent op afstand 

Met het CareAboutCenter ondersteunt CareAbout de huisartsenpraktijk op de piekmomenten dat de praktijk het nodig heeft. De praktijk kan gebruikmaken van een extra assistent, die op afstand werkt volgens de praktijkafspraken en werkt in het HIS van de praktijk. Door middel van circuitdoorschakeling belt de assistente mee in het telefonisch circuit van de praktijk. Minstens tweemaal per dag is er overleg tussen uw eigen assistente en de assistente van CareAbout.  
 
Met de doktersassistente op afstand:  
 • Beschikt u altijd over een adequate bezetting van assistenten; 
 • Vult een vast team van assistentes het team aan; 
 • Is er geen dure overbezetting;
 • Kan uw assistente meer spreekuren draaien;
 • Worden de wachttijden aan de telefoon korter; 
 • Wordt de praktijk telefonisch ontlast. 


Doktersassistent op locatie 

CareAbout levert ook doktersassistenten op locatie. Voor een vast aantal uur per week krijgt de praktijk voor een kortdurende of langdurende periode de beschikking over een gediplomeerd en KABIZ-geregistreerde doktersassistent.  
 
Met de doktersassistente op locatie:  
 • Is het mogelijk om vervanging te regelen tijdens zwangerschapsverlof, langdurige ziekte of tijdens het invullen van een vacature. 
 • Kunt u tijdelijk en flexibel beschikken over extra bezetting.
 • Beschik u over dezelfde assistent ten behoeve van de continuïteit van de praktijk.
 

Afspraken IZER en CareAbout 

Van de doktersassistent op afstand kan de IZER-huisartsenpraktijk gebruikmaken voor €85,- per werkplek per dag.  
 
Voor de doktersassistent op locatie hanteert CareAbout een collectiviteitskorting voor IZER-leden van 5%:
 • Gediplomeerde doktersassistent(e): €33,95 €32,25 per uur, exclusief reiskostenvergoeding 
 • Student geneeskunde: €29,75 €28,26 per uur, exclusief reiskostenvergoeding 
 

Meer weten of aanmelden?  

Neem contact op met Timothy Hoolhorst, directeur en oprichter CareAbout, t.hoolhorst@care-about.nl (06) 106 560 43. De collectiviteitskorting wordt automatisch verrekend als u aangeeft dat u een IZER-lid bent.