ICT-Praktijkscan


Met de ICT-Praktijkscan wordt in kaart gebracht of de ICT-middelen in de praktijk stabiel, veilig en toekomstbestendig zijn. Door middel van een digitale vragenlijst en een interview komt aan het licht of uw praktijk klaar is voor bijvoorbeeld beeldbellen, of u over een veilige internetverbinding beschikt en of u voldoende beschermd bent tegen digitale gijzeling. Een uitgebreid adviesrapport geeft concrete aanbevelingen om de ICT binnen uw praktijk te optimaliseren. 
Folder ICT-Praktijkscan   
Aanmeldformulier

Hoe werkt het? 

Als u zich aanmeldt, ontvangt u een digitale vragenlijst die maximaal 15 minuten van uw tijd vraagt. Uw antwoorden worden bekeken door één van onze IT-specialisten, waarna zij contact met u zullen opnemen voor een verdiepend interview. Tijdens dit interview is er alle ruimte om aan te geven welke IT-gerelateerde onderwerpen voor u belangrijk zijn en worden al uw vragen beantwoord. Dit interview duurt ongeveer 60 minuten. Mocht de vragenlijst en interview onvoldoende informatie geven dan kan het voorkomen dat er nog een verdieping volgt in de vorm van een technische inventarisatie op de praktijk.    

Op basis van de ingevulde vragenlijst, het interview en eventueel de technische inventarisatie schrijven onze IT-specialisten een adviesrapport. Dit rapport brengt overzichtelijk in kaart welke verbeteringen een hoge prioriteit hebben en welke verbeteringen wenselijk zijn voor in de toekomst. Het rapport is vertrouwelijk en helpt u om uw eigen digitaliseringsplan op te stellen. U ontvangt het rapport per e-mail, daarna neemt de IT-specialist telefonisch contact met op om het rapport te bespreken en vragen te beantwoorden. 

 “Digitalisering in de huisartsenzorg gaat in rap tempo. Ons doel is om de ICT binnen de huisartsenzorg op verschillende onderdelen stabiel, veilig en toekomstbestendig te maken", aldus huisarts Willemijn Edel.

Stappenplan ICT-Praktijkscan

Verbeterplan

Alle inzichten die uit de scan naar voren komen en aansluiten bij uw wensen bundelen we in een plan. Dit plan maakt het voor u overzichtelijk en concreet om te komen tot gerichte verbetering van digitaliseringen binnen uw praktijk. Rijnmond Dokters ondersteunt u hier graag bij door bijvoorbeeld: 

  • Advisering bij de aankopen en aanleggen van een goed functionerende technische basis.
  • Scholing en ondersteuning van digitale vaardigheden van uw medewerkers.
  • Op basis van de uitkomsten uit de praktijkscan heeft u recht een financiële bijdrage die kunt u inzetten voor consultancy-uren, scholing of ICT-middelen. 


Wilt u meer weten of uw praktijk aanmelden?

Stuur dan een mail naar projectleider Veronique Scholten, v.scholten@rijnmonddokters.nl. Wilt u zich inschrijven voor een praktijkscan? Vul dan het aanmeldformulier in.