Portaal of PGO?


Met OPEN geeft u uw patiënten online toegang tot hun medische gegevens via een patiëntenportaal of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Om aan de OPEN-voorwaarden te voldoen moet uw HIS altijd gegevens kunnen ontsluiten naar een PGO. U kunt ervoor kiezen om uw patiënten ook online toegang te geven via een patiëntenportaal. Wat betreft het voldoen aan de wettelijke verplichtingen wordt u ondersteund via het OPEN Programma.

De regionale coalitie OPEN Rotterdam raadt haar huisartsen aan om online inzage met een patiëntportaal te realiseren. Dit portaal wordt gekoppeld aan uw huisartsinformatiesysteem (HIS) en bestaat uit een website en/of app waartoe de patiënt toegang krijgt om zijn medische gegevens in te zien (en eventuele andere functionaliteiten zoals eAfspraken of eHerhaalrecepten).

Afspraken met HIS-leveranciers

In de afgelopen periode is er contact geweest met alle verschillende HIS-leveranciers en zijn er afspraken gemaakt over de implementatie van een patiëntportaal. Zie ook het antwoord onder vraag 2 van de veelgestelde vragen: Is het aan te raden een patiëntportaal aan te schaffen?’.

Gebruikt u Medicom?

Maakt u gebruik van Medicom? Dan is de enige optie voor een patiëntportaal: MijnGezondheid.net met de app MedGemak. U bent daarbij wel vrij om te kiezen voor de module die het beste bij u en uw praktijk past.

Maakt u geen gebruik van Medicom? 

Voor huisartsen die Medicom niet gebruiken, adviseert de regionale coalitie het patiëntportaal UwZorgOnline van Pharmeon. Als huisarts sluit u zelf met Pharmeon een contract onder de voorwaarden van de OPEN Rotterdam-overeenkomst. Het staat u vrij om nog extra toepassingen aan de app toe toevoegen, zoals bijvoorbeeld Moet Ik Naar De Dokter (MINDD) of Kijksluiter.