Regionale coalitie


Met het landelijk programma OPEN worden afspraken gemaakt met alle ICT-leveranciers om hun data via gestandaardiseerde wegen beschikbaar te stellen. Het landelijk bureau OPEN ondersteunt de regionale coalities en heeft een praktijksubsidie mogelijk gemaakt voor deelnemende huisartsen.

De LHV Kring Rotterdam, leden van Het Netwerk en IZER voeren gezamenlijk het project OPEN uit voor alle huisartsen in de regio Rijnmond. Als regionale coalitie kunnen wij de handvatten en het materiaal (voor bijvoorbeeld scholing) van het landelijk bureau inzetten om u op weg te helpen. 

Wie doen er mee in onze regio?

Het landelijke programma OPEN heeft als uitgangspunt huisartsen via regionale coalities te ondersteunen om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij regionale wensen en behoeften. Huisartsen konden zich tot en met 1 oktober 2019 aanmelden voor OPEN bij de regionale coalitie van de leden van Het Netwerk, de LHV Kring Rotterdam en IZER.

De subsidieaanvraag is ingediend op 10 oktober 2019 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alle leden van Het Netwerk en IZER, en een aantal losse hagro’s en eenpitters die lid zijn van de LHV Kring Rotterdam, doen hieraan mee. Oftewel bijna 200 huisartsenpraktijken en gezondheidscentra, die samen meer dan 620.000 patiënten bedienen, doen mee met OPEN Rotterdam. 

Wat zijn onze regionale doelstellingen?

Het project OPEN Rotterdam heeft drie doelstellingen:

  • Per 1 juli 2020 biedt 95% van alle deelnemende huisartsen online inzage aan zijn patiënten.
  • Op 31 december 2022 hebben we een gemiddeld gebruikerspercentage van 20% van het patiëntenportaal.
  • Ook de patiënten met lage gezondheidsvaardigheden hebben toegang tot de digitale diensten van de huisartsenpraktijk.