Veelgestelde vragen


Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met Wanda Krouwel en/of Tanja Swinkels van het projectteam door een mail te sturen aan, patientportalen@izer.nl of te bellen met, (010) 750 15 00.  

1. Waartoe ben ik verplicht voor deelname aan het OPEN project?

Om de betreffende subsidie te mogen declareren, moet een huisartspraktijk de volgende inspanning leveren:
  • Ondertekenen van de Verklaring van Deelname;
  • Deelnemen aan scholing over OPEN (geaccrediteerd);
  • Online Inzage faciliteren voor patiënten;
  • Patiënten informeren over online inzage.
In de periode 2020 tot 2022 kunt u als huisarts eenmalig de praktijksubsidie voor OPEN aanvragen (lees: Module Open). De praktijk ontvangt dan € 2,83 per ingeschreven patiënt. De subsidie mag officieel gedeclareerd worden als is voldaan aan alle voorwaarden van OPEN. De LHV heeft een helder artikel geschreven over het declareren van OPEN. Lees het artikel van LHV 'Declaratie van OPEN-tarief op zijn vroegst 1 juli mogelijk'.

 

2. Declaratie OPEN-deelname

Huisartsenpraktijken die deelnemen aan het OPEN-programma kunnen een tarief declareren voor de inzet die zij doen om online inzage aan te bieden aan de patiënten in hun praktijk. De praktijken moeten dan wel eerst aan vier voorwaarden voldoen. Bij één van de vier voorwaarden wordt een controle uitgevoerd door het landelijke OPEN programmabureau. Deze informatie ontvangen wij weer van hen, waardoor wij weten welke praktijken inderdaad kunnen declareren. Vraag bij ons na of u kunt declareren, anders bestaat de kans dat u een afwijzing van een verzekeraar ontvangt. In deze factsheet van de LHV leggen ze uit hoe u aan die voorwaarden kunt voldoen en hoe het proces van declareren, controleren en uitkeren verloopt.

Factsheet declareren OPEN

3. Hoe informeer ik mijn patiënten over online inzage?

Het landelijke OPEN programmabureau en de regiocoalitie heeft een aantal communicatiematerialen ontwikkelt voor de praktijk.

  • Animatie wachtkamerscherm: Om patiënten in de wachtkamer te informeren over online inzage.
  • Infographics over veilig gegevens delen en online inzage. Deze zijn te gebruiken om patiënten uit te leggen of en op welke manier zij hun gegevens kunnen delen en om patiënten uit te leggen wat online inzage is.
  • Templates die u als praktijk in kunt zetten om uw patiënten voor te lichten. 

Deze communicatiematerialen zijn getest door taalambassadeurs van Pharos en zijn ook te gebruiken op de website en social media. U kunt uw praktijklogo plaatsen in de infographics en templates. Heeft u vragen over deze communicatiematerialen, stuur dan een mail aan communicatie@open-eerstelijn.nl.

Informatieve flyer

Daarnaast is er voor praktijken die MijnGezondheid.net (en MedGemak) gebruiken een informatieve flyer ontwikkeld voor patiënten. Deze is beschikbaar in meerdere talen. Geïnteresseerd in deze flyer? Stuur een mail aan patientportalen@izer.nl. De flyer is getest en gekozen door patiënten in de regio. 

*Heeft u een Apple-apparaat en maakt u gebruik van Safari? Als u met uw rechter muisknop op de animatie klikt, kunt u de afbeelding downloaden.

4. Is het verplicht om een patiëntportaal aan te schaffen?

De huisartsenpraktijk bepaalt zelf hoe online inzage gerealiseerd wordt; door middel van een patiëntportaal óf door middel van het koppelen met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Echter, een belangrijk voordeel van een patiëntportaal is dat deze het best geïntegreerd kan worden in het huisartsinformatiesysteem (HIS). De regionale coalitie verwacht dat dit de komende 2 tot 3 jaar het meest gebruiksvriendelijk is voor de zorgverlener én de patiënt. Ook wanneer u voor uw praktijk de investering maakt om online afspraken, herhaalmedicatie en eventueel consultatie aan te bieden, kan het portaal een goed startpunt vormen om de telefoondrukte te verlagen en medewerkers digitaal vaardiger te maken.

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)
De patiënt mag te allen tijde zélf kiezen van welke PGO hij gebruik wil maken. Het kan dan natuurlijk zijn dat elke patiënt een andere PGO kiest en u als huisarts met verschillende systemen en versnipperde vragen geconfronteerd wordt. Ook ontbreken in PGO’s functionaliteiten als eAfspraken of eHerhaalrecepten. Wanneer u deze dan als ‘losse’ systemen in gebruik neemt, kan dit ten koste gaan van de efficiency binnen uw praktijk.

Met de kennis van nu raden wij u daarom aan om via een patiëntportaal online inzage te realiseren. Met een eigen gekozen PGO en een koppeling met uw HIS (deze wordt landelijk georganiseerd) kan een patiënt ook via zijn PGO zijn medische gegevens bekijken. 

Indien u kiest voor online inzage middels een PGO, adviseren we praktijken om een selectie te maken van PGO’s. Zo kunt u zelf drie PGO’s kiezen om te adviseren aan uw patiënten.

 

5. Is het verplicht om mee te doen met de raamovereenkomst tussen IZER en PharmaPartners of andere HIS/portal-leveranciers?

Het is niet verplicht om mee te doen met de raamovereenkomst van IZER. Al loopt u dan wel een korting en verkorting van de contractduur mis.

In het geval van PharmaPartners: binnenkort ontvangt u een contractvoorstel van deze partij met daarin de keuze om deel te nemen met een van de volgende pakketten: ‘OPEN basis’, ‘OPEN uitgebreid’ of ‘OPEN compleet’.

In alle pakketten zit overigens méér dan alleen online inzage en labuitslagen, wat volgens de wet noodzakelijk is. U beslist als huisarts zelf of u meedoet met een van de pakketten onder de raamovereenkomst of dat u zelf met PharmaPartners afspraken maakt over de functionalitei­ten eInzage en eLab.

6. Scholingsbijeenkomsten: welke zijn optioneel en welke vereist?

De enige verplichte scholingen zijn de OPEN Online Inzage scholingen. Hieronder valt een e-learning en een Regionale Bijeenkomst. 
 
De e-learning is sinds maart beschikbaar en elke praktijk is uitgenodigd om een account te maken op het e-learningplatform. De contactpersoon die bij ons bekend is, heeft een mail ontvangen om zijn/haar account te activeren. De ontvanger van de mail kan de andere praktijkmedewerkers uitnodigen om deel te nemen aan de e-learningHet is de bedoeling dat elke aanwezige functionaris in de praktijk de e-learning volgt, dit betekent minimaal één huisarts, één assistente en één praktijkondersteuner (en indien aanwezig de praktijkmanager). Voor de e-learning is ook accreditatie geregeld.  

De regiocoalitie organiseert in samenwerking met de ICT Huisartsenraad op 2 juli 2020 een digitale regiobijeenkomst. Hiernaast organiseert de regiocoalitie ook implementatiesessies (training voor gebruik van het patiëntportaal). Deze zijn niet verplicht, maar de regionale coalitie raadt praktijken (en alle praktijkmedewerkers) wel aan om deze te volgen zodat iedereen weet hóe het patiëntportaal werkt. 

7. Vanaf welk moment gaat online inzage in? En wat ziet de patiënt dan?


Online inzage volgens de richtlijn ‘Online Inzage in het H-EPD’ gaat in per 1 juli 2020. Uw HIS-leverancier zal rond die periode een update uitvoeren zodat dit technisch mogelijk is. Dit betekent dat het niet nodig is uw dossier, met terugwerkende kracht, te controleren of op te schonen. Wel zijn er een aantal dingen waar u op moet letten als het gaat om het beschikbaar stellen van een dossier:  
  • De actuele episodes worden wél zichtbaar voor de patiënt. Alle episodes die dus nog geen einddatum hebben in uw HIS, zullen zichtbaar worden op het moment dat u het dossier digitaal beschikbaar stelt. 
  • Labwaarden worden zichtbaar van de laatste 14 maanden. 
  • Correspondentie met overige zorgverleners is geheel zichtbaar en met terugwerkende kracht.

8. Moet ik anders in mijn dossier gaan schrijven?


Volgens de wetgeving is het niet verplicht om de schrijfstijl in het informatiesysteem aan te passen. Wel hebben patiënten het recht om te kijken naar hun medisch dossier en onduidelijke taal kan (onnodige) vragen oproepen. We adviseren daarom om rekening te houden met begrijpelijke taal bij het schrijven in het dossier.

Als patiënten de P-regel beter begrijpen, stellen ze achteraf minder vragen aan de huisarts of praktijkmedewerker. OPEN heeft Pharos gevraagd om veelvoorkomende P-regels om te zetten naar teksten die begrijpelijk zijn voor laaggeletterden en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Huisartsen kunnen de tabel van OPEN gebruiken en op basis van de voorbeelden een beeld vormen wat voor patiënten een begrijpelijke P-regel is. In de woordenlijst vindt u voorbeelden hoe u veelvoorkomende woorden op een eenvoudige manier kunt opschrijven. 

Patiëntvriendelijke titels

9. Hoe zit het met mijn persoonlijke werkaantekeningen?

Afhankelijk van het HIS dat u gebruikt heeft u ruimte in uw HIS voor persoonlijke werkaantekeningen. Als zorgverlener heeft u recht op eigen werkaantekeningen, zodra u deze werkaantekeningen deelt met andere zorgverleners (ook in uw eigen praktijk) vormen ze een onderdeel van het medisch dossier van een patiënt. Zodra u de werkaantekeningen deelt, heeft het patiënt het recht om deze ook in te zien.

In de privé-aantekeningen in Medicom kunt u, als zorgverlener, aangeven dat een aantekening privé is. Deze wordt dan niet zichtbaar in het LSP, maar is wél zichtbaar voor de patiënt. Medicom onderzoekt de mogelijkheid voor een specifiek veld voor zorgverleners om persoonlijke werkaantekeningen te organiseren.

10. Wat wordt gedaan aan de structurele verhoging van ICT-kosten in de praktijk?

Met OPEN krijgt u éénmalig een praktijksubsidie om tijd en ruimte te creëren in de spreekkamer om het gesprek te voeren over online inzage. De mogelijkheid van online inzage kan op verschillende manieren, middels een PGO of een portaal. Aan een portaal zijn structurele kosten gebonden. Omdat ICT-kosten een stijgende kostenpost is voor de praktijk, is de LHV hierover in gesprek met de gesprekspartners van de verzekeraars. Het ICT-component in het basistarief zou verhoogd moeten worden, zoals ook nu in de praktijk het geval is. Hierover is op dit moment nog niet meer bekend, behalve dat dit probleem ook bij andere zorgverleners speelt. Landelijk worden hier nu de gesprekken over gevoerd.

11. Hoe is online inzage voor minderjarigen geregeld?

Bij veel huisartsen en praktijkmedewerkers leeft de vraag hoe zij moeten omgaan met online inzage voor kinderen jonger dan 16 jaar. Vanuit OPEN worden huisartsen geadviseerd om voorlopig geen online inzage in de dossiers van kinderen onder de 16 jaar aan te bieden. Huisartsen die er (in uitzonderlijke gevallen) toch voor kiezen, zijn er zélf verantwoordelijk voor dat dit rechtmatig gebeurt en blijft gebeuren. Zij volgen hierbij de wettelijke regels (groep tot 12 jaar, 12 -16 jaar, 16 jaar en ouder). Dit betekent dat de ouders (of wettelijke voogd) tot 12 jaar inzage in het dossier mogen hebben, van 12 – 16 jaar met toestemming van het kind zelf en vanaf 16 jaar hebben de ouders geen recht meer op inzage (zonder toestemming van het kind). In de toekomst komt een regeling via DigiD, maar zo lang dit nog niet geregeld is, is de enige mogelijkheid om een kind vanaf 12 jaar een eigen DigiD te laten aanvragen.