Prestatie Service en bereikbaarheid


Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de huisartsenzorg zijn voor patiënten van essentieel belang. Digitalisering draagt positief bij aan goede service en bereikbaarheid. Zilveren Kruis erkent dit en heeft de prestatie ‘Service en bereikbaarheid’ opgenomen in haar inkoopbeleid. De prestatie bestaat uit een aantal tarieven voor service- en bereikbaarheidsmodules die door huisartsen zijn aan te vragen via het zorginkoopportaal. Doet u mee aan digitaliseringsprojecten zoals OPEN of maakt u gebruik van Spreekuur.nl of VIP Samenwerken? Lees dan verder.

Voorwaarden
Rijnmond Dokters heeft de belangrijkste voorwaarden voor het contracteren van de module voor u samengevat. Voor een uitgebreide omschrijving van de voorwaarden en de uitleg hoe u de prestatie aanvraagt, verwijzen wij u graag naar de bijlage inkoopbeleid huisartsenzorg 2022-2023.

De prestatie bestaat uit 3 modules (A, B, C) die u los van elkaar kunt afsluiten. Algemene voorwaarde is dat u de gecontracteerde service- en bereikbaarheidsaspecten duidelijk zichtbaar vermeldt op uw website.

Module A: Online inzage in beveiligde omgeving
Vanaf 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch inzage te geven in hun dossier. Dit kan bijvoorbeeld middels de patiëntportalen van Uw Zorg Online of Mijngezondheid.net of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Kunnen uw patiënten tevens digitaal hun labuitslagen opvragen? Dan kunt u deze module contracteren.

Module B: Online contact - 24/7 bereikbaarheid
Voor het contracteren van deze module, voldoet u aan de volgende voorwaarden:
  • Patiënten kunnen minimaal 5 dagen vooruit online afspraken maken, voor zowel een fysiek als een online consult (beeldbellen). Er zijn voldoende tijdssloten beschikbaar en u bent tevens telefonisch bereikbaar voor het maken van afspraken;
  • Patiënten kunnen een e-consult krijgen, bijvoorbeeld via een patiëntenportaal of Spreekuur.nl;
  • Patiënten kunnen via beeldbellen een consult krijgen. Het gebruik van VIP Samenwerken biedt een beeldbeloplossing die kosteloos beschikbaar is gesteld voor huisartsen die één of meerdere ketenzorgpaden afnemen via Rijnmond Dokters. Neem hiervoor contact op met Tamara de Keizer, t.dekeizer@rijnmonddokters.nl;
  • Patiënten kunnen online herhaalmedicatie aanvragen;
  • U verstuurt uw recepten en verwijsbrieven digitaal naar andere zorgaanbieders en deze zijn online inzichtelijk voor uw patiënten.

Module C: Extra (online) spreekuur
Biedt u extra (online) spreekuren aan buiten de regulieren openingstijden, zoals ochtend-, avond- of weekendspreekuren? Bekijk in de bijlage inkoopbeleid huisartsenzorg 2022-2023 of u voldoet aan de voorwaarden om deze module te contracteren.

Tarieven en aanvragen
Het tarief betreft een vast bedrag per module per ingeschreven patiënt. U dient uw aanvraag minimaal 4 weken voor de startdata (1 januari, 1 juli) in te dienen via zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl.

Extra ondersteuning
Wilt u ondersteuning bij de inrichting van uw patiëntenportaal? Neem dan contact op met Lucretia van Noord, praktijkondersteuner eHealth, l.vannoord@rijnmonddokters.nl. Heeft u interesse in de mogelijkheden van Spreekuur.nl? Neem dan contact op met Arnoud Faber, Consultant en strateeg digitale zorg, a.faber@rijnmonddokters.nl

Prestatie Service en bereikbaarheid CZ
Ook vanuit verzekeraar CZ is er een prestatie Service en Bereikbaarheid. De voorwaarden voor deze prestatie zijn hier te vinden.