Prestatie Service en Bereikbaarheid


Digitalisering speelt een essentiële rol in de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de huisartsenzorg. Zilveren Kruis erkent dit en heeft de prestatie ‘Service en bereikbaarheid’ opgenomen in haar inkoopbeleid. De prestatie bestaat uit een aantal onderdelen die door huisartsen zijn aan te vragen via het zorginkoopportaal. Rijnmond Dokters heeft hieronder de belangrijkste voorwaarden voor het contracteren van de prestatie voor u samengevat. Doet u mee aan digitaliseringsprojecten zoals OPEN of maakt u gebruik van Spreekuur.nl? Lees dan verder.

Voorwaarden per module

De prestatie bestaat uit drie modules die los van elkaar zijn af te sluiten bij Zilveren Kruis. Voor een uitgebreide omschrijving van de voorwaarden en voor uitleg over hoe u deze prestatie aanvraagt bij Zilveren Kruis verwijzen wij u naar de bijlage inkoopbeleid huisartsenzorg 2022-2023.

Module A: Online inzage in beveiligde omgeving

Vanaf 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch inzage te geven in hun dossier. Dit kan bijvoorbeeld middels de patiëntportalen van Uw Zorg Online of Mijngezondheid.net of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Kunnen uw patiënten ook digitaal hun labuitslagen opvragen? Dan kunt u deze module contracteren, lees hierover meer onder de kop ‘aanvragen’.

Module B: 24/7 Online contact

Voor het contracteren van deze module, voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • Patiënten kunnen minimaal 5 dagen vooruit online afspraken maken, voor zowel een fysiek als een online consult (beeldbellen). Er zijn voldoende tijdssloten beschikbaar en tevens bent u telefonisch bereikbaar om afspraken te maken.
  • Patiënten kunnen een e-consult aanvragen, bijvoorbeeld via een patiëntenportaal of Spreekuur.nl.
  • Patiënten kunnen via beeldbellen een consult aanvragen. Het gebruik van VIPSamenwerken biedt een beeldbeloplossing die kosteloos beschikbaar is voor huisartsen die één of meerdere ketenzorgpaden afnemen via Rijnmond Dokters. Neem hiervoor contact op met Tamara de Keizer, t.dekeizer@rijnmonddokters.nl.
  • Patiënten kunnen online herhaalmedicatie aanvragen.
  • U verstuurt uw recepten en verwijsbrieven digitaal naar andere zorgaanbieders en deze zijn online inzichtelijk voor uw patiënten.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u deze module contracteren, lees hierover meer onder de kop ‘aanvragen’.  

Module C: Extra (online) spreekuren buiten reguliere openingstijden

Biedt u extra fysieke of online spreekuren aan buiten de regulieren openingstijden, zoals ochtend-, avond- of weekendspreekuren? Bekijk dan in de bijlage inkoopbeleid huisartsenzorg 2022-2023 of u voldoet aan de voorwaarden om deze module te contracteren. Voldoet u aan de voorwaarden? Lees dan verder onder de kop ‘aanvragen’.  


Tarieven

Het tarief betreft een vast bedrag per module per ingeschreven patiënt. De tarieven zijn als volgt:

Module

Tarief per ION

Module A: Online inzage in beveiligde omgeving

€ 0,70

Module B: 24/7 Online contact

€ 1,75

Module C: Extra (online) spreekuren buiten reguliere openingstijden

€ 1,70


Aanvragen

U dient uw aanvraag minimaal 4 weken voor de startdata (1 januari, 1 juli) in te dienen via zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl U krijgt dan opnieuw toegang tot het zorginkoopportaal, waarna u na toekenning een nieuwe samenvatting ontvangt.


Extra ondersteuning

Wilt u ondersteuning bij de inrichting van uw patiëntenportaal? Neem dan contact op met Lucretia van Noord, praktijkondersteuner eHealth, l.vannoord@rijnmonddokters.nl. Heeft u interesse in de mogelijkheden van Spreekuur.nl? Neem dan contact op met Arnoud Faber, Consultant en strateeg digitale zorg, a.faber@rijnmonddokters.nl


Prestatie Service en Bereikbaarheid CZ

Ook vanuit verzekeraar CZ is er een prestatie Service en Bereikbaarheid. De voorwaarden voor deze prestatie zijn hier te vinden.